Llibre segon curial e güelfa fragment

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

DIFERENCIA :
LLENGUA NACIONAL
es aquella que un grup humà,mes o menys extensdins del territori d'un estat, parla com a llengua originaria,sonlesllenguespropieso nacionals delsseus territoris respectius.
LLENGUA OFICIAL
Es la que sutiliza com a instrument de relació entre ladministracio estatal i els ciutadans. Els estats que están constituitsper mesdunanació amb llengua diferent poden declarar loficialitat duna o mes daquestes llengÜes.

Característiques DEL LLIBRE DE CAVALLERIA Y NOVEL.LES CABALLERESQUES 
LLIBRES DE CAVALLERIA                                                                                                                                                       NOVEL.LES CAVALLERESQUES

· Recreen un temps pasat i remot.                                                                                                                · Són un réflex de lambient de lepoca en qué sescriuen.

· Lacció se situa en paisatges llunyans i exótics.·                                                                                         Lacció passa en terres conegudes i identificables.

· Hi apareixen dracs, nans, gegants, etc., en un ambientmisterios i fantastic                                                 · No hi apareixen elements meravellosos

.· Els protagonistas tenen una força i uns atributs sobrehumans.                                                                 · Els protagonistas están fets a la mesura humana.


CURIAL Y GüELFA
Curial y Güelfa és una obra dautor anonim que va ser redactada entre els anys 1435 y 1462. La novel.La narra una relació amorosa entre un cavaller humil (Curial) i una dama noble (Güelfa).Está estructurada en tres llibres:
·Llibre primer: Ell és un cavaller jove i pobre al qual ella vol convertir¡en el millor cavaller de la cort.
·Llibre segon: Curial participa en nombrosos tornejos, festes, i episodis a morosos.
·Llibre tercer: Curial viatja a lorient on es fet captiu i on coneix Camar. Ella senamora de Curialperò ell tornarà per casar-se amb Güelfa . Camar, desenganyada, acaba suicidantse

Entradas relacionadas: