El llibre dels fets

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

 

CD: davant verb, inf. ger. part. em,ens; et,us; el,la,els,les; en; ho. CI: em,ens; et,us; li,els. ci+cd+verb; cd det.+3ºpers CI cd+ci+verb. CC: prep de en; altres hi. CR: a hi; de en; en hi; amb hi. Atrib. el,la,les,els altres ho. CP: hi. Expositiu: transmetre coneixements, oferir informació; intr. desenv. cloenda.; verbs present, noms verbs, connectors lògics, llenguatge formal. Argumentatiu: convencer receptor; tesi argum concl; semblants als textos expo. Narratiu: narra fets, accions, esdeveniments; plant nus desenllaç; temps passat, verbs aspecte perfectiu, abundancia verbs acció, 3º persona, connectors temporals. Descriptiu: explicar característiques; ordre variat segons tipus; noms i adjectius, temps passat, v.cop, figures retòriques, adv manera, puntuacio, lexic. Bernat Metge: neix a bcn entre 1340-46 familia lligada a la cort, el seu pare era especier, padrastre era protonari a la cancelleria de la Reina Elionor, domini de llengua catala, llati, aragones; es relaciona en la mort de Joan I; fortuna e prudència, walter i griselda, lo somni (dividit en 4 parts: 1º B.Metge en preso, 2º 4 preguntes rei, 3 i 4 orfen explica la seva vida tiresis el repren i fa sátira amb dones), medicina apropiada a tot mal, sermó; mor l'any 1430 als 70 anys. Francesc Eiximenis: franciscà i gran viatger, recopilador dels costums de la societat finals segle XIV, obra funció didàctica i acompanyada per anècdotes, lo cristia enciclopèdia que comprén totes activitats de la vida medieval, llibre dels anells diferents classes d'angels que compara amb les categories d'ofici o mondats, llibre de les clones visió general de la vida femenina descobrint els seus vicis per fer-les odioses, la vida cristià vida de jesucrist. Sant Vicenç Ferrer: dominicà que intervengue directament en 2 dels fets centrals de l'època, neix 1378 i mor 1419, compromís de casos, el cisme d'occident. Encel Tormeda: mallorquí i franciscà es casa i te fills, llibre dels bons amonestaments dóna bons consells d'acord amb la moral cristiana, cobles a la divisió del regne de mallorgues alogant política sobre les illes. Ramon Llull: neix a mallorca al 1232 es va casar i te 2 fills, 1263 fa obra autobiogràfica vida coetania. Va fer redacció d'obres que difonguessin la doctrina cristiana arreu del mon, fundació d'escoles sistema filosòfic la seva art, la seva obra, el llibre amic e amat va ser un llibre de 256 titols ben organitzada escrits en catala, en llatí o en arab segons la intenció i el destinatari de cada un. blocs seguents: art, sistema filosòfic amb formularis successives i que encara el conflicte més profund del pensament medieval; obres religioses, llibre de contemplació i orde de cavalleria (breu tractat destinat a la formació del cavaller cristià) i Llibre del gentil e los tres savis. poesia: inclou la prosa poètica Llibre d'Amic e Amat, format per vehicles dedicats a la contemplació de deu. novel·la: inclou el llibre d'evast i d'aloma e de blanquerna son fill i el llibre de meravelles escrits en la dècada de 1280. Jaume I: va ser la primera obra narrativa medieval de temàtica històrica. Llibre dels fets diferents valors del protagonista com a cavaller es l'heroi conqueridor de terres per la cristiandat narració primera persona plural majestatic llenguatge viu impregnat d'oralitat fragments d'altres llibres. Bernat Desclot Llibre del rei en pere d'arago i els seus antecessors 1r: reis anteriors a Pere II, la resta regnat de rei pere fins a la mort combina la reconstruccio dels fets contemporanis amb diversos testimonis i consulta d'arxius reials estil sobri, equilibrat diàfan. Ramon Muntaner: escrita entre 1325 i 1328 mes extensa que les anteriors i abraça des del naixement de jaume I fins coronació d'alfons III es centra exclusivament en fets reials i intenta demostrar les gestes dels reis d'aragó providencials entre altres expressa en un llenguatge narratiu àgil i viu i recorre sovint al llenguatge col·loquial. Pere III el cerimonios: es complaia en la lectura del seu besavi jaume I i s'hi va insporar un segle mes tard. fa presentació als antecedents familiars i repassa en sis capítols els principals afers en el seu regnat. no presenta el to heroic de les tres anteriors sinò en forma de dietari a partir de documents oficials. acosten a estil jaume I.

Entradas relacionadas: