Llibre dels fets Jaume I pdf gratis

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,94 KB

 
Normalització lingüística: Es un procés de cohesió de la comunitat lingüíca des de la disposició d'una llengua propia que la unifica i que és capaç d'acomplir totes les funcions comunicatives.Peró realment la normalització s'obté en l'actuació social i política.Si s'observen els processos de normalització lingüística s'ha d'atendre una série de variables:·el grau de cohesió de la comunitat lingüística· la consciéncia lingüística dels membres· els marcs legals vigents i les possibilitats de desenvolupar-los· els moviments socials, culturals i polítics interessats en la normalització.Els fets de Jaume I:La Crónica o Llibre dels fets del rei Jaume és el primer text historiográfic escrit en catalá, és l'unica autobiografia d'un rei que s'ha conservat de l'edat mitjana europea.Jaume I se centra en ell mateix i en el seu regnat. En la crónica narra les dificultats dels inicis del seu regnat, la seua solitud i la lluita contra les dificultats de tota mena fins que va aconseguir imposar la seua autoritat.Jaume I va reorientar la política del casal de Barcelona:va renunciar als seus drets en territoris occitans i va dirigir a l'expansió capa al sud peninsular.El llibre començava amb la narració del seu naixement.La crónica del rei té el caracter d'una crónica personal.Pero ell es el responsable del seu llibre i és ell mateix qui el va dictar a algun escrivá.

Entradas relacionadas: