El llibre de les dones resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,46 KB

 

Jordi de Sant Jordi: Poeta cortesá nascut a València s.XIV. Va participar com a caballer en campanyes militars i va ser presoner en 1423 (poema: el Presoner) Morí en 1425. La seua obra es breu: 18 poemes de tema amorós amb una actitud nova lírica sincera i humana. Amb influencia del amor cortes en els temes, tipus de vers i llengua amb provençalismes. La modernitat rau en la sinceritat i versemblançade la seua poesia i en l'humanisme italiá a través del Cançoner que influeix en La Cançó d'oppósits on presneta conceptes contradictoris a l'amor. En El presoner Explica els sentiments que li provoca la captivitat, no tema Amorós y no hi abunden els topics trobadorescos.

Jaume Roig: Metge València pretigiós burgés i ocupá carrecs importants. 1460 fugint de la pesta de València, es refugiá a Callosa on començá la redacció de l'Espill o llibre de les Dones, única obra que se li coneix i presenta l'estrucctura següent:

Prefaci: L'autor anuncia que vol aconsellar els homes perqué descofien de les dones.

1er llibre: DE SA JUVENTUT: narra en 1a pers. Aventures des que mor son pare, es tirat per sa mare de casa i ha de lluitar per a guanyarse la vida. Viatja a París, lluita i torna a València per a casar-se i viure com un burgés.

2n llibre: DE QUANT FON CASAT: Explica els seus fracassos sentimentals amb el odi a les dones.

3r llibre: DE LA LLIÇÓ DE SALOMÓ: Pretén tornar-se a casar, peró se li apareix Salomó, fa una crítica a les dones.

4r llibre: D'ENVIUDAR: Decideix dedicar-se a la vida dedicada a Déu a València.

La temática es de tradició medieval de la misogínia. La misogínia tenia una tradició i arrels religioses antigues (en el Génesis de la Bíblia i en el s.XIV els sermons franciscans i dominicans havien posat d'actualitat el tema. p.Ex). Críticaven a totes les dones menys a la Verge María i a la dona del autor.

L'Espill es una narració en versos apariats de 4 sil.Labes que l'autor denomina comediades. (8sil. Apariats)

El llenguatge es popular i molt ric, abunden expressions coloquials.


1er llibre: DE SA JUVENTUT: narra en 1a pers. Aventures des que mor son pare, es tirat per sa mare de casa i ha de lluitar per a guanyarse la vida. Viatja a París, lluita i torna a València per a casar-se i viure com un burgés.

2n llibre: DE QUANT FON CASAT: Explica els seus fracassos sentimentals amb el odi a les dones.

3r llibre: DE LA LLIÇÓ DE SALOMÓ: Pretén tornar-se a casar, peró se li apareix Salomó, fa una crítica a les dones.

4r llibre: D'ENVIUDAR: Decideix dedicar-se a la vida dedicada a Déu a València.

La temática es de tradició medieval de la misogínia. La misogínia tenia una tradició i arrels religioses antigues (en el Génesis de la Bíblia i en el s.XIV els sermons franciscans i dominicans havien posat d'actualitat el tema. p.Ex). Críticaven a totes les dones menys a la Verge María i a la dona del autor.

L'Espill es una narració en versos apariats de 4 sil.Labes que l'autor denomina comediades. (8sil. Apariats)

El llenguatge es popular i molt ric, abunden expressions coloquials.

Entradas relacionadas: