Llibres de cavalleries

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

 
la il·lustració:va ser un corrent de pensament q va exaltar la Raó i va impulsar l´esperit critic i la idea de proges,va tenir com a rerefon filosofic el Racionalisme i l´Empirisme,va emmarcar en un segle caracteritzat per descobriments cientifis i tecnis,imprtn canvis polític i social,la Raó i l´esperit critic son kualitats igualitaries de tots els homes,trobem akestt ideari en el lema de la revolució francesa,pelq fa la literatura,cal relacionar les obres de tipus enciclopedic,referides a viatges i les centrades e el comportament i els costums humans,amb l´afany de descobrí coses i adkirir coneixements qva caracteritzar akesta epoca,als paisos catalans es van crear academies i societats cientifickes,Baró de malda:com la figura literaria mes representativa del segle18,la seva obra de calaix de satre es una mena de dietari que recull,en seixenta volums,malda va anar consignat els fets que es produien al seu voltant,prenia notes directament sobre el terrenydela mateixa menra que ho faria en l´actualitat un periodista,esta escrit en una llengua colokial plena de castellanisme,q reflecteix la parla popular barcelonina d akella epoca,el calaix de sostre te un valor historic ates q ens ofereix un panorama dela vida quotidiana del segle18.el costumisme:la narrativa costumista va significar la descoberta dela realitat com a materia novelesca,el proces de industrialització va comportar un seguit de transformacions kvan afectar els diferents ambits dla societat dela epoca,eren conscients k vivien en un mon a punt desapareixer,el seu interes se centrava en la descipcio superficial i tipificada escenes de vida quotidianes propis de barris populars o del mon rural,el Realisme:va apareixer a Europa s19,replica del romanticisme,amb l´afany característic de l´epoca pel coneixement científic basat en la Raó,tret la nesesitat de fugir dela realitat i el retoricisme son ben lluny dl proposit qes plantejava el Realisme,es adir la realitat es coneixia autor pot descriure amb exactitud.Naturalisme:transformar la literatura en ciencia,novela cavallereskes:no se asembles als llibres de cavalleries,el protagonista es tbm un cavaller fort i valent,pero ho es en una mesura humana,sus accions s esdevenen d1 manera logica,sense la intervenció de prodigis o elements meravellosos i magics,son noveles versemblans inspirades en la vida real del caballer de la epoca,cavalleries:narren aventures i les proeses de un cavaller errant dotat de valor i forsa exagerats,la acio se situa sempre en paratges llunyans i exotics i en un temp remot,caracter inversemblant,k produeixen un ambient de fantasia i de somni.

Entradas relacionadas: