Llibres hinduisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 
Fahrenheit 451', temperatura a la qual el paper de llibre s'encén i es crema, és el retrat d'una societat en un futur no tan llunyà en la qual els llibres estan prohibits. El progrés ha evolucionat de tal manera que ningú necessita disposar de coneixements sobre la història. La societat s'exposa a la voluntat d'uns quants poderosos. La cultura és limita a l'entreteniment i la distracció mitjançant tot tipus de modernes invencions, com per exemple el gos mecànic, les televisions interactives. En aquesta societat tenen essencial importància els bombers. Però a que es dediquen aquests, si les cases es construeixen amb materials que no es poden cremar? Doncs tenen la funció de cremar, cremar els llibres, i amb ells, la història, la cultura, els valors, les teories, els pensaments, el saber i tot el passat de la humanitat. Guy Montag és un d'aquests bombers que cremen llibres, però comença a entrar en una crisi personal, arribant-se a qüestionar la seva professió. La seva muller, la Midred, passa tot el dia amb la seva `família' televisiva i exigeix al seu marit que treballi més per a què es pugui comprar una quarta pantalla gegantesca. Una vida monòtona, conformista i avorrida, que està en ple contrast amb la que porta la jove veïna de Montag, la Clarisse. Aquesta al·lota, tot i el rebuig social que provoca la seva actitud, s'interessa per la vida, pels llibres i per allò que passà al món - i no només per el bombardeig d'informacions, entreteniments i aparells innecessaris que viu la societat que ens descriu Bradbury. És Clarisse qui desperta en Montag un nou sentiment, el de qüestionar-se les coses. Amb la misteriosa desaparició i posterior mort de la jove, de la qual realment ningú es preocupava ja que coses tan poc agradables com funerals ja no existien, Montag inicia la seva transformació des d'un personatge conformista i ignorant a una persona crítica i interessada: és pregunta quina fascinació han d'amagar els llibres per a que la gent es deixi cremar viu per ells i comença a llegir en secret. Montag fa la coneixença de Faber, que persegueix la difícil tasca de conservació dels llibres. Els intents per part del capità dels bombers, Beatty, per convèncer a Montag de la necessitat de cremar els llibres fracassen. La seva pròpia muller denúncia Montag per posseir llibres. Montag aconsegueix escapar, malgrat la seva persecució convertida en espectacle televisiu. Les autoritats maten a un innocent i la gent comença a oblidar-se de Montag. El perill d'una guerra nuclear és omnipresent, però la societat ignora els riscs i obeeix cegament als dirigents totpoderosos. Montag s'associa a un grup de savis que es dediquen a aprendre de memòria el contingut de llibres, en l'esperança de que qualsevol dia el seu saber serà necessari i la societat torni a estimar els valors de la literatura.

Entradas relacionadas: