Llimes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
Serra alternativa  ->destinada a la realització de talls de peces de grans dimensions o talls de peces en serie aportacio minima de calor.  Serra de cinta->disposa d'una serra circular suportada per dos rodets que es mouen circularment per l'accio d'un motor, la velocitat de  gir es regulable i refigera am taladrina.  Serra de vaive--> s'usa en la reparació de carroseries ja que permet treballar sobre tot tipus de seperficies, moviment esntre 200 i 250 cops per minut.  Caladora--->eina de tall mecanic manual, converteix un moviment rotattiu en un moviment de vaive.  Oxitall-->eina exclusivament pels acers.consisteix en sobmetre el material a una temperatura suficient perque el raig d'oxigen a presio el desprengui. LLIMES--> caracteristiques: la mida: la longitud del cos de la llima i la forma. El ritme de llimada es entre 50 i 60 cops per minut.  EL RASPATGE--> Te com a finalitat acabar o afinar les supreficies eliminant  una part del material per abrasió. (raspadores) estan formades per: -suport:base on es fixen els grans abrasius. el mineral:son minerals de diferents mides i de gran duresa ( esmerill, silex, granet..). adhesiu: es el compost utilizat per adheri els grans abrasius. abrasius en susprensio: no tenen suport fix, es troba en suspensio en un adhesiu pastos de base a l'aigua. Con morse: son cons de diametre que sencaixen entre si.  La transmisio del moviment de la maquina de la broca es realitzada per l'ajust d'u con amb un altre . s'esen per acoplar broques coniques i portabroques.s'enumeren de l1 al 6. El fresatge-->es realitza en les broques perque puguin allotjar els caps dels cargols, recolzant-se i no sobresortin la peça.

Serra alternativa->destinada a la realització de talls de peces de grans dimensions o talls de peces en serie amb una aportació minima de calor.  Serra de cinta-->disposa d'una serra circular suportada per dos rodets que es mouen circularment per l'acció d'un motor, velocitat de gir regulable, refrigeració amb taladrina.  Serra de vaivé-->s'usa en la reparacio de carroseries ja k permet treballar sobre gairebe de tot tipus de superficies.  Caladora-->eina de tall mecanic manual. Tall per abrasio-->permet el gir del disc a un nombre de revolucions suficient com per a tallar el material. L'inconvenient es que genera mol calor . TALL TERMIV-Plasma---> es un proces de tall per fusió del metall.(electricitat i gas) es genera una temperatura entre 15000 i 20000º. Caracteriestiques de les llimes-->la mida-la longitud del cos ( longitug comercial) i la seva forma. El ritme de llimada sera entre 50 i 60 cops per minut.

Entradas relacionadas: