Llistat verbs de règim preposicional

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,57 KB

 

Personals:Concorden amb el subjecte en persona i nombre. Impersonals:Son els que no tenen subjecte.Es conjuguen en 3a pers del sing(impotants:haver-hi i verbs meteorologics),atributius/copulatius:tenen un significat buit,serveixen d'Unió entre subj i la qualitat.Predicatius:tenen 1 significat semantic ple:intransitius:no necessiten cap complement per constituit un SV,poden portar un compl indirecte o circum.Transtiius:necessiten un Cd perque el sv tingi sentit complet.De regim preposicional:necessiten un compl de regim verbal pq el sv tingui sentit complet.Poesia modernista:conjunt de tendencies i corrents que es van anar incorporant a la poesia catalana,vigents d'Europa.1)El simbolisme pretenia demostrar estats anímics mitjançant la descripció d'elements reals,una posta de sol podia definir la transició entre el dia i la nit.2)vitalisme:exaltava el paper central de la vida humana al mon,les ganes de viure.3)poesia social:fets socials,i per la marginació que patien algunes part de les societat.4)naturisme:l'home i lanatura,considera l'esser huma com una part de la creació.Joan Margall:Bcn(1860-1911) fill de família burgesa textil.Va estudiar la carrera de Dret sense cap interes per a ser advocat,va dedicar part de la seva videa al negoci familiar,fins a 30 anys no va destacar com a poeta i periodista,va col"laborar amb l'Avenç(revista) Desde l'Avenç va donar a coneixer corrents europees que van influir al moviment modernista,va introduir idees de Nietzsche(filisof alemany),va traduir Goethe i altres escriptors alemanys.L'obra de JMarg 3 generes:poesia,assaig i articles periodístics.L'obra + imp:poesies,el comte Arnau,Nausica.


Narrativa modernista:Els modernistes van modernitzar la prosa catalana:La renovació de la novel·la i el conte i la creació de nous tipus de textos en porsa literaria. Els modernistes volien transedir aquesta visió i expressar nous mons, en concret el mon interior dels personatges.Genere preferit:conte:pq els permetia un argument mes conmcrentrat.Les noveles sovint eren acumulacions de contes o narracions breus.La novel·la modernista:els sots feréstecs de Raimon Casellas va inaugurar el període. Caract:el protagonista,rebel i inconformista,lluita contree el deteerminisime ambiental per dominar el seu propi destí,la piscologia del prota pren una importancia contra la societat que vol doominar,espai georgrafic o social en que es situa l'acció=Valor simbolic,les descripcions son detallistes i el determiisme serveix per crear un clima adequat.Teatre modernista: teatre d'idees :hernick ibsen,vol reflectir els problemes entre treballadors,dones i homes etc,va tenir exit en ambients obrers i petits burgesos.Teatre simbolista:Autor estranger:Maurice Maeterlinkc,representa una obra que tracta d'un teatre breu,amb molt de sentiments,i el tema principal es la mort,poca decoració,autors representatius:adria gual i santiago rusiñol

Entradas relacionadas: