Llocs geomètrics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,42 KB

 

BISECTRIU - INCENTRE: Les bisectrius d'un triangle són les rectes que divideixen els seus angles en dues parts iguals. Als angles interiors del triangle, podem traçar tres bisectrius que es tallen en un punt equidistant dels tres costats, al que anomenem incentre i que es el centre de la circumferència inscrita en el triangle.

MEDIATRIUS - CIRCUMCENTRE: les mediatrius son les rectes perpendiculars als seus costats en el seu punt mitja. les tres mediatrius es tallen en un punt anomenat circumcentre, que equidista dels 3 vèrtexs i es el centre de la circumferència circumscrita. Circumcentre pot estar dintre o fora del triangle.

MITJANES - BARICENTRE: Les mitjanes son els segments que uneixen un vertex amb el punt mitja del costat oposat. Es tallen en un punt anomenat baricentre que es el centre de la gravetat del triangle.


ALÇARIES - ORTOCENTRE: Les alçaries d'un triangle son els segments traçats perpendicularment des d'un vertex al costat oposat o a la seva prolongació. Les tres alçaries es tallen a un punt interior o exterior anomenat ortocentre.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un lloc geomètric defineix una posició en el pla o en l'espai.

LA MEDIATRIU: Es la perpendicular a un segment en el seu punt mitja. Tots els seus punts de la mediatriu són a la mateixa distancia dels extrems del segment, per la cual cosa també pot definir-se com el lloc geomètric de punts equidistants dels extrems del segment.

LA BISECTRIU: És la recta que divideix un angle en dos d'iguals, passant pel seu vèrtex. Cada punt de la bisectriu es a la mateixa distancia dels dos costats de l'angle. també pot definir-se com el lloc geomètric de punts equidistants dels costats de l'angle.

LA CIRCUMFERÈNCIA: És una corba plana i tancada, en els punts de la qual equidisten d'un interior anomenat centre. Constitueix el lloc geomètric de infinits punts que equidisten una distancia igual al radi d'un altre punt que anomenem centre.

 ARC CAPAÇ: Es el lloc geomètric dels punts del pla des del que veiem els extrems d'un segment sota un determinat angle.

Entradas relacionadas: