Locucions valencianes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 
Diari-Es un relat que recull notes diaries sobre esdeveniments quotidians;Privat-Quan l'autor escriu un diari per a llegir-ho en la intimitat;Literari- Quan escriu un autor sobre si mateix o s'indetifica amb un personatge;Estructura-Data-en que s'escriu;Cos de la narració el protagonista conta els fets;Recursos-La primera persona del singular pero narrar i descriure;Present D'indicatiu per a descriure els fets; Passat perfect per a contar fets passats; Connectors témporañs que fan explicita la cronologia;Connectors consecutius que expliquen els resultats Locucions que mostren la personalitat del narrador;Repetició-Consisteizz en l'aparició d'un mateix element;Relació semantica entre paraules:antonímia y hiponímia;Enllaços-entonació,puntuació i conjuncions

Entradas relacionadas: