Lucrecia Joan ramis

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

 

EL Barroc:  és una estetica que tradueix una crisi intensa de valors que veiem reflectida en tot el món espiritual, polític i social europeu del sXVII.Les dues guerres de l'epoca deixen el país en inferioritat dins de la monarquia espanyola.La literatura del Barroc: El Barroc pel que fa a les formes literaries i estetiques accentua els mecanismes del contrst, de l'antítesi i de la paradoxa. En aquestes obres el tema de la mort es molt vist. Per culpa d'aquest tema el Barroc dona un sentit fatal a la existencia. Francesc Vicent García destaca coma autor excel"lent de sonets, encara que treballa altres formes poetiques, aixi com el teatre i la prosa. Es caracteritza en la seva poesia per una freqüent intenció stírica i burlesca. Francesc Fontanella és l'autor de Lo desengany un poema dramatic de dos actes que en mig d'una ambientació mitologica i pstoril, ens presenta un exemple de teatre dins del teatre. NEOCLASSICISME: neix a França cap a finalñs del sXVII. Comporta el retonrn a les normes classiques. Pel que fa a la tragedia Neoclàssica te un representant modelic en Racine i segueix les anomenades tres unitats: acció lloc i temps. Joan Ramis és un escriptor i erudit menorquí que destaca en el terreny de la tragedia Neoclàssica amb Lucrècia.


Decadència es una epoca de col·lapse de la quantitat i de la qualitat de la producció literaria en llengua catalana, es produeix en el Segle XVI. El Renaixement es fonamenta en l'humanisme. L'humanisme es el corrent erudit i filósòfic del Renaixament, que prepara el terreny per a la florida de les arts i dels grans descobriments científics i tecnics de l'Edat Moderna.La introducció de la dinastia castellana dels Trastàmara el 1412 fou el punt de partida d'una general perdua de consciencia lingüística, tot i que el catala continuà sent la llengua oficial fins a inicis del sXVIII.Es parla sobre una certa continuitat medievalitzant durant el Segle XVI per tots els aspectes que relacionavem amb l'aspecte italià. El medievalisme de la literatura catalana del sXVI té força a veure amb la manca d'un catálà literari modern.En lloc de la llengua catalana es comença aparlar de la llengua llemosina.Sabem que de la vitalitat del català com a llengua del poble sorgeix la literatura popular i tradicional. La forma literaria del dialeg renaixentista:un dels autors a destacar en aquest moment critic del sXVI es Cristòfor Despuig, escriptor de merit pels seus Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. La gran virtud dels Col·loquis de Despuig es l'us del dialeg. El pensament d'aquest autor es relativitzador entremig: ni blanc ni negre.

Entradas relacionadas: