Magatzem de material d'un sol us

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,58 KB

 
Classificació segons l’ús i la durada
Material fungible
Material que es consumeix amb l’ús.
Diferenciarem:
Material d’un sol ús: inclou el material de 
cures (gases, cotó, guants,...)
d’higiene  (esponges,  sabó,...)
Material reutilitzable: inclou el petit instru-
mental: pinces, tisores, pinces portacotons,...
Material inventariable
No es consumeix amb l’ús, però pot deteriorar-se.
Es correspon amb materials d’equipament o
 instrumentació que sol ser més cara: aparells de 
radiologia, llits, ordinadors, mobiliari,...
Material làbil
Són substàncies o productes que es deterioren 
fàcilment per diferents agents físics.
oPeribles: període de caducitat inferior a cinc anys 
des de la data de fabricació. Embalatge: indicatiu
rellotge d'arena.
oTermolàbils: s’alteren fàcilment per l’acció de la
calor, necessiten condicionament de temperatura.
Símbol d'estrella. Ex: vacunes /oAmbient fresc (10-20ºC)
oRefrigeració (2-8ºC)/oCongelació
oFotosensibles: s’alteren per acció de la llum directa.
 Protegits per embalatges especials que impedeixen
 l'entrada de llum. És recomanable que es guardin en
 un lloc protegit de la llum.
oProductes higroscòpics: s’alteren per absorció d’aigua
 del medi. Ex: medicaments efervescents


Classificació segons l’ús i la durada
Material fungible
Material que es consumeix amb l’ús.
Diferenciarem:
Material d’un sol ús: inclou el material de 
cures (gases, cotó, guants,...)
d’higiene  (esponges,  sabó,...)
Material reutilitzable: inclou el petit instru-
mental: pinces, tisores, pinces portacotons,...
Material inventariable
No es consumeix amb l’ús, però pot deteriorar-se.
Es correspon amb materials d’equipament o
 instrumentació que sol ser més cara: aparells de 
radiologia, llits, ordinadors, mobiliari,...
Material làbil
Són substàncies o productes que es deterioren 
fàcilment per diferents agents físics.
oPeribles: període de caducitat inferior a cinc anys 
des de la data de fabricació. Embalatge: indicatiu
rellotge d'arena.
oTermolàbils: s’alteren fàcilment per l’acció de la
calor, necessiten condicionament de temperatura.
Símbol d'estrella. Ex: vacunes /oAmbient fresc (10-20ºC)
oRefrigeració (2-8ºC)/oCongelació
oFotosensibles: s’alteren per acció de la llum directa.
 Protegits per embalatges especials que impedeixen
 l'entrada de llum. És recomanable que es guardin en
 un lloc protegit de la llum.
oProductes higroscòpics: s’alteren per absorció d’aigua
 del medi. Ex: medicaments efervescents


Entradas relacionadas: