Magatzems Carson

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,16 KB

 MAGATZEMS CARSON:
Aquesta obra és de Louis Sullivan el qual va iniciar els estudis d'arquitectura a l'Institut Tecnologic de Massachuets, i posterioment a l'École des Beaux Arts de Praís on va ebre la influència del decorativisme modernista.Va començar a Boston, i després a Chicago on s'associa amb Adler. Adler aportava els aspectes tècnics i administratius i Sullivan els fromarls i artístics. Els seus treballs amb estructures metàl·liqües li van permetre descobrir-ne les possibiliats de grans arquitectures urbanes i sobretot edificis comercials. La construcció dels primers gratacels a la ciutat e Chicago. L'interès per l'estrucutra, l'arquitectura de Sullivan manté elements decoratius. L'arquitecte Frank Lloyd Wright. La seva cronogloca es del 1899 al 1901. Es de tipologia civil, els materials els quals esta formada són el formigó, el ferro i el vidre. L'estil que i predomina és l'escola de Chicago. Es localitza a Chicago. Perdomina la línea recta i constrasta a nivell estètic el que volen esque semblin tant altes. A la base de l'edifici hi ha aparadors de vidres situats arran de façana emmarcats per dues bandes que són unes horitzontals decorades naturals. Les altres plantes segueixen una construcció cel·lular consisten en la repetició d'un mateix mòdul que son les finestres horitzontals. Cada pis està separat per formigó. La part superior es tanca amb una coberta planna. La cantonada un pavelló i la seva deocració és molt més abundant a la part baixa. Les vidrieres, segueixen la línia dels aparadors dels murs laterals de l'edifici. Els seus elements fonamentals són les anomenades finestres de Chicago de forma horitzontal i alargada. Aquesta horitzontalitat redueix la sensació d'alçada perque s'adapti més be a l'entorn el nom de l'edifici el rep pel nom de l'empresa. Es situa als carrers Franklin i Adam, al districte històric i comercial de la ciutat de Chicago. Nacional de llocs històric i comercial de la ciutat dels EUA l'any 1998, es troba asociada tradicionalmnet als grans magatzems i al comerç. Al 2007 passa anomenar-se Sullivan cada part ha de reflectir la funció p a la qual ha estat disenyada. Sullivan – la forma segyeix la funció- es important perqe em de tenir la funció i la forma.Els nous materials com el formigo, el ferro i els vidre estructura interna de ferro que permet fer edificis molt mes alts i amb grans finestres. No depender dels murs de carrega aixi es podran obrir mes les finestres. També condiciona la froma dels elements a la funció del moviemnt europeu en el qual destaqen Loos.

Entradas relacionadas: