Manelic significado

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
la estructura d la obra consta d 3 actes amb l t`pic desplegament d'introducció nus i desenllaç. Primer acte: l ritme es trepidant, ens ofereix la informació necessària per al desplegament d la trama i ns apunta ja l possible desenllaç.La estructura stà dividida n escenes que stán dins dels actes.La transició entre escenes va marcada per l'entrada o sortida d'un personatge,com era habitual.
La extensió en escenes és l'acte més llarg amb 12 escenes,varia segons la funció en la construcció d la trama.Els fets rellevants d la trama:-apareix l rol d la marta n relació amb l Manelic,-relació amor/dolor d'ells,-la marta té un personatge doble,-sibologia k vinculava l'amo amb l llop i la marta amb la cabra,-relació amor/dolor/dependència d la marta cap al amo,-atracció d la nur cap al manelic.Segon acte: ls breus apartats d manelic al llarg dl 2º acte tenen una funció semblant,tensió k va creixent fins a l'esclat d l'escena VIII. Aquest acte no comporta elements nous a la trama i més aviat apunta cap a la resolució dl cnflicte.En ell sabem l passat d la marta i es fa palès l poder dl sebastià sobre l personatges dl cor.Tercer acte:la figura dl sebastià apareix n tot l seu patetrisme, com a varibale víctima d la seva pròpia passió. Simbolitzen la societat k actua cntra ls k són diferents per covardia. L'ombra d manelic plana per tot l'acte fins k es troba definitivament amb sebastià. Guimerà aconsegueix acumular tensió dramàtica d'una manera mòbil per reforçar l cop d'efecte final.els monòlegs lírics. Es troben: - escena 4 1º acte,-escena 3 2º acte,-escena 8 3º acte. Aquests monòlegs donen a conèixer l'evolució en els sentiments d la marta, des d la cnfusió inicial fins l'enamorament pel manelic k s'expressa tmb per la gelogia ke sent d la nuri. Formes narratives diferents:
-el somni dl manelic (escena 4 1º acte) proper a la paràbola religiosa. -la historia d la marta(escena 4 2º acte) reprodueix elements melodramátics. -La rondalla dl tomàs(escena 5 2º acte) clara filiació popular.

Ángel Guimerà es dona a conèixer com a peta l 1871, i obtingué l títol d mestre després d guanyar ls premis jocs florals de 1877. Representa una d les veus més interessants d la poesia catalana dl Segle XIX tant per la pluralitat dls registres,com per l'ampliació temàticai pel fort comportament passional d'algún dls seus poemes.Se'l pot comparar amb Verdaguer. En les obres teatrals manifestà l seu compromís amb l catalanisme. Les circumstàncies k marquen l'escriptor: l matrimoni dls seus pares k no es produí fins l 1854,quan la família tornà al Vendrell.Contribuí a enfosquir la data dl seu naixement,s'ha tendit a atribuir a akesta situació d relativa il.Legalitat i la seva condició de trasplantat.Un fracás amorós amb una noia del Vendrell.

Entradas relacionadas: