Manual de qualitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
MANUAL DE QUALITAT - CONTINGUT
- Títol, abast i camp d'aplicació
- PàGinés introductories sobre l'organització i el manual
- La política i objectius de la qualitat.
- El mapa de processos de l'organització.
- Descripció de l'estructura de l'organització.
- Descripció dels elements del sistema de qualitat.
- Apendix si s'escau.

MANUAL DE PROCEDIMENTS
- Portada
- Index
- Introducció
- Objectiu del manual
- Març jurídic
- Denominació del procediment
- Propòsit
- Abast
- Polítiques
- Descripció del procediment
- Diagrama de flux
- Annexos.

FASES ELABORACIÓ DEL MANUAL
1. Definició de l'objectiu a complir
2. Elecció dels responsables de la preparació
3. Estudi preliminar de l’Organització
4. Planificació
5. Recopilació d’informació
6. Elaboració
7. Distribució i ensinistrament
8. Seguiment
9. Actualització
10. Avaluació

Entradas relacionadas: