Mapas

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 

 Mercuri, venus, terra,mart,jupiter,saturn,ura,neptu     l'univers es va formar fa 12 o 15 millons de anys i la terra fa 4.500 millions. Hi han deiverses etapes en la formacio de la Terra: -paleozoic, on hi havia pangea mesozoic, laurasia i gondwana -cenozoic: america nord, am. sud, africa, eurasia, australia, antartida -cenozoic: els de ara ELEMENTS DEL CLIMA temperatura- termometre, precipitacio-pluviometre, pressio-barometre, vent-anemometre o penell     la circulacio atmosferica és el mecanisme que equilibra les diferencies de pressio i temperatura entre les diferents masses d'aire per mitjà dels vents     anticiclons: la presio superior a 1013 mil.libars, depressions: inferior a 1013 mil.libars       baixa presio: temps inestable, alta presio:temps estable.

el medi exerceis la seva influencia sobre els essers humants amb el relleu,clima,vegetacio,hidrografia,sòl.  Principals formes de relleu continental: muntanyes, altiplans, planures, depressions   la intervencio humana en el medi provoca seforestacio,avenç d'erosio, i problemes a la poblacio de les terres baixes  factors principals regim fluvial riu: simple: per conques uniformes des del punt de vista del clima complex: si el curs travesa zones climatiques diferents.  com influeix el clima en l'assentament de la població?els extrems de temp. ; i humitat ho dificultten. els essers humans s'adaptean a les condicion climatiques extremes fent reg,drenatje, hivernacles. limes de la terra: càlids: equatorial,tropical,desertic; temperats: mediterrani,atlantic,desertic; freds: polar,alta muntanya. boscos zona temperada: atlantic,mediterrani,borreal  la perdua de massa forestal afavoreix l'erosio del sol, perque el sol yoca directament a la Terrai deseriza i erosiona,  Els problemes mediambientals que es parla en aquest dossier son: desforestacio, erosio, desertitzacio

Entradas relacionadas: