Vora la mar jacint verdaguer comentari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

 

Joan Maragall: impacte en la societat del seu temps. Teoria de la paraula viva. Poesia: és entesa com una tasca inacabable. Romanticisme: captar la bellesa i l'harmonia d'aquest món, i comunicar-la totes imperfeccions inevitables. Important trajectòria Modernisme. Nietzsche el marca en la seva personalitat i fa que sigui vitalisme optimista. Maragall recerca dels elements la identitat catalana. Mites tradicionals. Maragall com a consciencia critica de la societat: és assaigista i des del periodisme d'opinió. Aconsegueix ser intel·lectual escoltat i respectat. L'escola Mallorquina: Miquel costa i llobera i Joan alcover dos molt bons representants. Jacint verdaguer: La importància de Jacint Verdaguer va ser per recuperar la poesia culta en català després de tres segles de decadència. La seva obra es bàsicament poètica, sentimental, patriòtica, imaginativa, melangiosa i vinculada al folklore. Els temes que tractava eren: Catalunya, la pàtria, Déu i la fe. L'altre gran poema èpic de caire ROMàntic, Canigó. Després d'un viatge a Terra Santa va sofrir una crisi espiritual, i es va tenir que enfrontar al les altes jerarquies eclesiàstiques i als representants de l'aristocràcia i de l'alta burgesia. Acusat de follia, li retiraren les lliçències sacerdotals. Però més endavant va poder tornar a fer missa. Fruit de tot això escriví una sèrie d'articles titulats En defensa pròpia i el poemari Flors del calvari. Morí l'any 1902 per tuberculosi. Segle XVI1. El Renaixement: Trobem 3 corrents ideològics: -Pensament Ramón Llull (la seva obra) -Gèneres literaris caire popular -Introdicció a l'erasmisme (Tot un corrent italià). Els valors estètics del renaixment són: -L''Imperi de la raó com a única font vàlida de coneixement. -La valoració abs. De la tradició -Subjecció a la norma i disciplina artística. -Recerca dels ideals d'equilibri, mesura... CristòFOL Despuig: Es l'autor de l'obra més important del període: Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. En poesia, trobem a Pere Serafí, representa la pervivència i l'entusiasme dels models poesia Ausiàs March i alhora intent d'aclimatar la metrica renaixentista. Segle XVII:


Josep María de Sagarra:escriu neopopularisme perque la seva obra recorda a les fromes i figures de la literatura tradicional. Intenta recrear personatges llegendaris com El Comte Arnau. Insistencia en l'estrcutura de la canço. Poesia servida amb un llenguatge enlluernador, de gran riquesa lèxica. Carles Riba: des del simbolsime elabora una poesia reflexiva. S'exilia a França, alla arrodoneix la seva obra poètica de plenitud(elegies de bierville)Salvador Espriu: necessitad de refugiarse en el record i la constant meditació sobre la mort son les característiques de la poesia de S.E    Té una faceta civil. Reflexió social i política te un gran resso col·lectiu. Representativitat del poeta com a poeta nacional de Catalunya. J.V.Foix: fusió del vell i el nou= principis bàsics de la seva poesia. S'inicia amb proses poètiques que son del Surrealisme. Es declara investigador en la poesia. Té voluntad essencial de servir la seva llengua, de contribuir a crear un llenguatge literari propi. Escriu sonets.

Entradas relacionadas: