Març historic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 
TEMA 5
El Març historic i literari:la Renaixença
Amb el segle 19 comença la progresiva formació d'un estat liberal,fet que suposa una unificació del país en una mateixa llengua i cultura.Durant aquests anys les lleis que centralitzen i unifiquen el poder polític,l'administratiu,la justícia,l'exercit la cultura i l'economia del país.El castellá és la única llengua de l'educació,i la prohibició de les altres llengües fins i tot per telefon.El Segle XIX es l'inici de la recuperació cultural del valencíá.Durant la primera meitat del segle,el romantisisme fomenta la recuperació de les cultures i tradicions dins els estats.A España aquest moviment va ser una nova voluntat de recuperar i regenerar la nostra llengua i la d'altres territoris com el gallec o el basc.Els moviments de recuperació d'un estat pluricultural començaren amb el federalisme de la segona meitat del Segle XIX.A Catalunya la nova burgesia s'enfronta per interesos económics amb el estat liberal.Com a conseqüencia,en aquest moviment anomenat Renaixença,intel.Lectuals,escriptors i polítics inicien la recuperació de la cultura propia com a signe diferencial.
A València no hi ha una burgesia enfrontada,comença una reivindicació de la llengua,es creen asociacions de defensa i promoció de la llengua com Lo Rat-penat o literaris com els jocs florals.D'altra banda,autors com Teodoro Llorente,Wenceslau Querol i Constantí Llombart creen obres en valencíá i comencen una recuperació i normalització dels usos llingüistics:mentre els dos primers pretenen la recuperació del llenguatge i les formes antigues,Llombart entén que la recuperació de la llengua exigeix adequar-se als usos populars i proxims a la gent.

Entradas relacionadas: