Mare de Déu de les roques

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

 

Vincle daferrament: Vincle afectiu q stableix nadó mb les pers q se nocupen, cobreixen necessitats bàsiques, lcuiden, donen seguretat emocional. Aqstes pers figures daferrament ofereixen seguretat emocional i a les quals recórrerà en cas de desconcert; generalment pare o mare. També pot haver-hi jerarquia entre pares i leducadora, en q manifesta preferència x una delles i acudeix a les altres en el cas q la primera no hi sigui. Mary Ainsworth: Va experimentar x mesurar la seguretat de laferrament. La seva tècnica, Situació Estranya, pretenia estudiar l comportament dls infants dentre 12-14m davant la presència dun estrany en entorn desconegut i amb presència o no de la mare. Partia de la idea q les relacions dls infants durant ls dif episodis de lexperiment, en les separacions i en els retrobaments amb la mare, eren el reflex del sentiment d seguretat i confiança q dipositaven en la seva mare.Episodis Situació Estranya: 1.experimentador (pers extranya) acompanya la mare i linf a una sala amb jocs i surt. 2.Mare sasseu i linf juga i explora lentorn. Fins a quin punt linf utilitza la mare com a base segura?


3.Lextrany entra a la sala, sasseu i parla amb la mare. 4.mare surt i lextrany es queda amb linf, juga amb ell i el consola si cal. Mostra ansietat? Com reacciona davant lextrany? 5.mare torna, saluda a linf, el consola si cal i lextrany surt. 6.mare marxa i linf es queda sol. Sobserva lansietat d separació. 7.Lextrany torna i consola a linf. Es pot consolar per un estrany? 8.Torna la mare, saluda a linf i el consola si cal.

Tipus daferrament: Segur: Es mostren ansiosos en el 1r moment en que la mare surt i busquen el seu contacte i mostren alegria quan torna.65-70%  Evasiu: no fan cas a la mare quan hi és i no ploren ni sintranquil·litzen quan marxa. No es mostren inquiets davant pers estranyes i quan la mare torna no la busquen.20% Doposició: busquen proximitat de la mare, no juguen ni exploren lentorn. Quan la mare marxa sangoixen molt i mantenen lenuig quan torna, ploren i no sels pot consolar fàcilment. Busquen el seu contacte i el rebutgen alhora.10% Desorganitzat: inf més insegurs i desorientats.Tnen conductes confuses i contradictòries.

Entradas relacionadas: