Maria

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,33 KB

 

EL MODERNISME a principi dels anys noranta del segle XX va sorgir un desig de modernitzat en el món intelectual catala. El primer periode(1890-1900)va girar al voltant de dos nuclis:-La revista l'Avenç, que va iniciar una campanya per promoure la reforma lingüística del català i va donar a coneixer a Catalunya la cultura europea del moment. -Santiago Rusiñol i les festes modernistes de Sitges, la primera de les quals es va celebrar l'Agost de 1892 i la tercera i l'ultima de Setembre de 1899. En el segon periode(q900-q910) Aquesta etapa es va iniciar amb l'aparicio de la revista joventut(1900-1906) i es va cloure el 1911, l'any de la mort de Joan Maragall.
LA POESIA MODERNISTA inclou un conjunt de tendencies i corrents que, de vegades van ser fins i tot contradictoris. El simbolisme pretenia sugerir estats animics mitjançant la descripcio d'elements reals. La poesia social es preocupava pels fets socials, i sobretot per la marginacio que patien diversos sectors de la societat. El naturalisme pretenia integrar i harmonitzar l'home i la natura tot i considerant l'esser huma com una part de la creació.El parnassianisme pretenia recuperar el gust per la forma i crear un llenguatge poètic elaborat i formal. JOAN MARAGALL (barcelona 1869-1911) el 1890 va ingresar en el Diario de Barcelona i va colaborar amb l'Avenç u la revista mes emblematica de modernisme. L'obra poetica mes important esta constituida per Poesies(1895), Visions&Cants(1900),Enllà(1906),El compte Arnau(1911)i l'Elogi de la poesia(1909). La poesia maragallina s'agrupa en un signe espontaneista i un signe regeneracionalista.    LA NARRATIVA MODERNISTA Aquesta modernitzacio va incloure dos aspectes:-La renovacio de la novela i el conte, que eren textos en prosa mes importants.-La creacio de nous tipus en prosa literaria a mig cami entre la poesia i la prosa. Caracteristiques: a)El protagonista, rebel i inconformista lluita contra el tdeterminisme ambiental per tal d'autorealitzar-se i dominar el seu propi desti.b)La psicologia del protagonisme pen una importancia extraordinaria enfront la societat que el va dominar.c)Lespai geografic o social en que se situa l'accio adquireis un valor simbolic que reflecteix el conflicte entre l'individu i l'entorn.d)Les descripcions son detallistes i busquen sempre la dimensio simbolica.e)El determinisme, el sensualisme i el misticisme aixi com la introduccio de realitats crues i decadents serveixen per crear la sensibilitat subjectiva de l'escriptor modernista.

VICTOR CATALA es el pseudonim de Caterina Albert. Va adoptar el seu pseudonim masculi despres que li deneguessin un premi per la narracio. Es va donar a coneixer amb Drames rurals(1902) La seva obra mes important es Solitud(1905). Solitud esta escrita en una prosa plena d'efectes poetics i de simbols que intenten transmetre les sensacions i la vida interior de la dona. Ltres obres d'aquesta autora son Caires Vius(1907)Un film, Contrallums,Vida mòlta i Jubileu.

SANTIAGO RUSIÑOL (barcelona 1861-1931) es sens dubte el personatge mes emblematic del modernisme. Va comprar un casal a Sitges per exposar les seves obres. L'alegria que passa(1891),El jardi abandonat(1900) i Cigales i Formigues.Una segona etapa esta marcada per un acostament a la realitat de l'epoca.En els jocs florals de Canprosa(1902) i Rusiñol fa una satira sobre la ploriferacio de certamens poetics, mentre en l'Heroe (1903) denuncia guerres colonials. El mistic(1904) basada en la figra de Jacint Verdaguer o La mare(1907). L'auca del senyor Esteve es la seva obra mes important. Es traca d'una divertida comèdia estrenada en el 1917 que Rusiñol va adoptar de la magistral. L'auca conte elements de la vida del mateix Santiago Rusiñol. En la primera decada del segle XX Rusiñol va publicar una novela El poble gris(1902) i un llibre d'art, Jardins d'Espanya(1903).EL NOUCENTISME . Caracteristiques 1-El noucentisme va partir del modernisme pero es va anar allunyar. 2-La data d'inici es el 1906 i la seva fi el 1923.3- Els noucentistes van tenir molt clar des del principi que sense el poder politic no es podia contruir una cultura normal i per aixo molts d'ells van participar activament en el mon politic. 4-El programa teoric es resumeix en aquests conceptes: a) Imprerialisme: implantacio d'un estat burges modern.b)arbitrarisme: busquen un equilibri entre el Racionalisme i el Noucentisme.c)civilisme: comportament propi de les persones educades.c)meditarrenisme: es reflecteix al paissatge que asocia Catalunya amb el passat clàsic.d)classicisme: Retorn al passat.

EUGENI D'ORS Neix a Barcelona al 1881. Es el primer intelectual i publicista. En la seva etapa mes important duranr els primers 10 anys del s.XX va exercir una gran influencia en el pensament i la cultura catalana. D'Ors donava la seva opinio o feia una critica i proposava al lector una reflexio. Cosa que deia que els lectors compartissin cada vegada mes aficions i gustos. Els seus articles van ser publicats despres en llibres: -La ben plantada-Tina i la guerra gran.

 JOSEP CARNER Neix a Barcelona al 1884. Es sens dubte el poeta catala modern per exelencia. Un cop acabada la guerra civil a Espanya, es va exil·liar. La poesia de Carner es caracteritza per la seva professio llinguistica plena de referencies curtes. Destaquen: -Els fruits sabrosos-Auques i ventalls-La inutil ofrena-El cor quiet-Nabí.Els fruits sabrosos esta format per una poesia que s'acostava molt a les normes noucentistes: rigor en la freforma, referencies al mon antic i visio idealitzada de la realitat. El cor quier reflexa un distanciament de Carnen respecte el Noucentisme i la seva poesia es torna mes humana en termes relacionats en l'enyorança de la terra i sobre el desti de l'home. Nabí es el llibre mes representatiu d'aquesta darrera etapa.

L'AVANGUARDISME inclou un conjunt de moviments literaris i artistics que preten trencar en el passat. Apareix al començament del segle XX . Es un moviment que defensa el progres tecnic i el canvi de valos murals. Caracteristiques: 1. El collage linguistic: s'incorpora al text paraules, frases, expresions que son propies d'altres llengues. 2.El collage icònic: es trcta d'incorporar en comptes d'elements linguistics fa servir elements grafics.3.L'us de diverses tipus de lletra.4. L'eliminacio de signes de puntuacio i de es majuscules.5.L'us de caligrames

Entradas relacionadas: