María rosa angel guimera

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
 Ell incorpora noves innovacions: 1-substitució del metre heptasílab pel metre decasilab(dialeg espontani). 2- l´ús d´un estil mes personal, menys condicionats pels cannons romantics. Va durar 10 anys aquesta etapa fins el 1890 amb "la boja". Aquesta 1r estapa dins dunes caract romant tardà: totes tracten temàtica historica, pers aristocratics, son obres en vers, s´aproximen al Realisme. Obres més imp d´aquesta 1r etapa: fill del rei, mar i cel, rei i monjo. La segona etapa 1890 amb "la sala d´espera" i acaba l´any 1900 amb la filla del mar. En aquesta etapa conrearà el drama realista, etapa més brillant, mes creativa. Substitueix el vers x la prosa, se centra en la seva epoca i amb uns pers del mon quotidià. Guimera comença a interesar-se x problemes de cat, compromisos polítics i aixo es reflecteix en les seves obres:1893 i 1899 (en pólvora i la festa del blat que se centra en l´anarquisme dún pers que havia fuigit de la ciutat x atemptar. O coonflicte laboral i social dels anarquistes). Obres mes imp daquesta etapa: " María rosa, terra baixa(1897)-- conflicte de la puresa identificada de l´home en la societat. Caract de les obres d´aquesta etapa: 1- pers principals mantenen una relació conflicte de lpossecio que acabarà amb la mort d´alguns pers. 2- els pers secundaris participen del conflicte del protagonista i el faciliten. 3- l´estructura de l´obra és d´una tensió que s´exposa en el plantejament fins acabar d´una manera violenta al desenllaç.
La tercera etapa (1900-1924): vol renovar el seu teatre, ell volia un drama cosmopolità. Ell alterna en el teatre realista amb aquestes provatures. " camí del Sol 1904 i Sol Solet 1905.
IMP del teatre de Guimerà: significa la recuperació definitiva del teatre català, aconsegueix per primer cop la projecció internacional i representa la millor tradició teatral catalana.

Entradas relacionadas: