María rosa angel guimera descargar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

 

Frederic Soler: 1839/1859>> conegut com Serafí Pitarra. Escriptor barceloní d'orígens menestrals encapçalada recupracio teatre catala durant s.XIX ambits mes contribueixen a consolidar la Renaixença. Sainet: peça curta caracter comic i caricaturesc, personatjes extrets de la vida qutidiana de menestralia. Els seus incís començen en els tallers, que els alquilaban grups de joves per fer representacions teatrals i obres...La cultura del moment es manifesta a traves del drama Romàntic, tendencia lacrimogena o historica escrit en castella. Comença amb unes obres brutes: sainets comics referencias continuades de tipus sexual i escatologic. El 1864 estrena L'esquella de la torratxa, una parodia del drama historic. El castell dels tres dragons es drama historic i de la tragedia grega a Els herois i les grandeses 1866 tot escrit en el catala que ara es parla. El pas cap al drama Romàntic: consolida una carrera d'autor dramatic de prestigi, respectat i seguit per la burgesia. No oblida fer un teatre amb influencia romantica. Estrena el drama de costums Les joies de la Roser 1866 obté acollida extraordinaria. Deixa de banda teatre pardic i asaja el drama d'orientació, que expresa tot allo que havia estat objecte de la seva burla. Comedies de costums si us plau per força o coses de l'oncle>> visió harmonica societat catalana. Finals felíços i faborables. Les joies de la Roser> drama Romàntic rural, amb personatjes contemporanis existeix visió idil·lica del campom catala. Virtuds pairals > valors tradicionals enyoraven clases socials urbanes. Autor identificat empresa teatral, el seu merit es que porta a la gent al teatre, haver iniciat normalització del teatre catala.GUIMERÀ:IMPORTANCIA DE GUIMERÀ COM A POETA:-Va ser un home que va colaborar decisivamente en la revifalla del genere , que participà en els Jocs Florals i que obtingué el 1877 el títol de Mestre en gai saber.Característiques DE LA SEVA POESIA:La poesia d’Angel Guimera es recollida als llibres següents: Poesies(1877),Glorioses(1913),Antologia poetica(1948).Les característiques principals de les seves obres eren : -El carácter epic, -l’aspecte religiós, -la idealització del mon rural.TEATRE I LLENGUA:El teatre en catala estava molt arrelat a les capes populars , als seus gustos i a la llengua viva.Les obres teatrals estaven a la categoria anomenada “teatre culte”.TEATRE DE LA RENAIXENÇA:-Teatre public profesional: Encapçalat per un local de Barcelona des del 1597 , exercia de monopolio del teatre public.-Teatre particular amateur: Clubs privats que organitzaven la burguesia. S’escenificaven sainets breus i senzills en catala.-El teatre d’estiu: es feia als jardins , i els tallers , era adregat a les classes populars. Es tractava d’una activutat dramatica.

ÀNGEL GUIMERÀ. EL TEATRE: Àngel Guimerà va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig (1845-1924). La seva mare es va convertir en un mite que Guimerà va traslladar moltes vegades a les seves obres dramàtiques. No es va arribar a casar mai, i sempre va enyorar la seva infància a Tenerife. La vida i les obres d’Àngel Guimerà no es poden entendre l’una sense l’altra.OBRA:1ª etapa (1879-1890): La tragèdia ROMàntica: Gala Placídia,El fill del rei , Rei i monjo.2ª etapa (1890-1900): La introducció dels corrents realistes: María Rosa, En Pólvora, A Terra baixa,La filla del mar. Guimerà va escriure dues patriòtiques (Mestre Oleguer, del 1892, sobre el setge que van posar a BCN les tropes bobònikes l’any 1714 i Mort d’en Jaume d’Urgell, del 1896, i dues obres religioses ( Jesús de Natzaret del 1894 i Les monges de Sant Aiman, del 1895.3ª etapa (1901-1911): La “Conversió” modernista: Al final del segle una nova moda, El Modernisme, que s’anava imposant, i Guimerà va escriure peces teatrals seguint la nova moda ( La santa espina (1907)).4ª etapa (1917-1921): Últimes obres: Va estrenar una tragèdia , ( Indíbil i Mandoni 1917). Àngel Guimerà fou l’artífex dramàtic més gran que havia tingut la literatura catalana.

Entradas relacionadas: