María rosa angel guimera personatges

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,99 KB

 

Personatges=Hi han 2 grups : Centrals = M.Rosa ,Andreu i Marçal.María Rosa: -Personatge complex , profund tractament psicológic :pren decisions i asum conseqüències(aplica càstic Marçal). -Independent ; té coneixementS(sap escriure);-Desig sexual que xoca amb moral época ,(dona asexual); Destí predeterminat pels seus orígens(mare tambè va patir molt);-Viu en solitud i al marge del codi establert denunciant un món que la limita.Reste personatges del poble : Són un grup definit ,ric en humanitat peró sense caràcters complexos.Conflicte dramàtic: Estructura amb dos forçes: -la passió amorosa-La justícia/ Incompatibles ,xocan amb les normes de la societat.No poden conviure ,i simposa la justícia,les normes i la moral duna societat conservadora.-Passió amorosa : Aquesta obra és un historia damor. -Passió amorosa molt intensa ,plena de sensualitat que domina las protagonistas i imposibilita a fugir del seu destí tràgic. Plaer lligat al dolor=sadomasoquisme. -Sentiments contradictoris :quan M.Rosa conèix Andreu, expressió Rien i enfadada/ Relacions home-dona lligades sentiment possesió. Marçal desitja dona del seu amic; Desig M.Rosa cap Marçal ,encar que presenteix seva culpabilitat-Moltes escenes al vespre,moment ideal per erotisme i pasió.Elements erótics:foc,vespre,color vermell. Protagonista descriu primera trobada amb Andreu. Marçal mira damagat M.Rosa.-La justícia actua contundent sense lleis. Els protagonistas apliquen el càstig sense comptar amb la justícia ,es basen en normes de la societat/ La dona és la protagonista de lobra ,ocupa paper destacat en lobra de Guimerà.Mostra la dona de lèpoca amb valors establerts/ Matrimoni= element bàsic de la realització de la dona i el futur està lligat a aquesta institució.Dona soltera o viuda és inacabada. En lobra quan es conèix mort Andreu,els personatges amb autoritat ,rector ,seu germà, empenyen M.Rosa a casar-se.Guimerà dona diferents tipus matrimoni : Protagonista ; Tomasa-Quirze/ Maternitat = Fet obligatori dins matrimoni. -Instins maternals de M.Rosa quan parla dAndreu:Quan li cura les ferides o quan lacusen dassasinat. -Matrimonis centrals no tenen fills =mostren les mancançes ,la miseria i les dificultats que viuen.-Lamor no sempre condueix a la felicitat i a vegades porta la parella a un final tràgic.La submissió de la dona dins del matrimoni ,marginada del poder i no pot decidir ,encara que a vegades és revolucionaria/ Trets bàsics obra.Conflicte dramàtic , pasional i social / Dona sotmesa al marit/Reflecteix el paper de la dona dins societat de lèpoca/ Escenes amb elements eròtics i sensuals. M.Rosa és independent,té coneixements i sap escriure;Xoca amb moral de lèpoca; Viu al marge del codi establert.Elements socials: Inestabilitat laboral i cerca de feina/ Indefensió devant dels patrons/ Conciència de classe/ Força de treball com a únic recurs pobres/ Precarietat en la que viuen els obrers,es manifesta am la manca de recursos,menjar/ Costums i valors de la sociatat,el poder de lèsglesia,casament i formes d'oci/ Llenguatge i símbols=   Gran riquesa expressiva,direta i popular.Autor fa síntesi entre llengua col·loquial i poetica am l'us d'imatges i metafores/ Ús del refrany/ Onomatopèies/ Reiteracions/ Exclamacions/ Preguntes/ Lèxic ric i comú/ Frases curtes i gràfiques/ Metafores i comparacions/ Descripció present/ [Personatges Solitud= ]Pastor-Mila positius.Matias-Anima negatius Mila= Jove,personatge rodo am profunditat psicologica,aticula el nucli tematic i argumental,Inicia el seu proces revelant-se contra matias.Insatisfacció,Imcompresa per l'entorn i desitjada,Avança am coneixement del món.La solitud impregna el seu caracter/ Pastor= Aporta visió diferent a Mila de la natura.Protector i benefector sobre tota criatura animada.Contrari d'anima/ Matias= Marit Mila,Amic d'anima o representa valors negatius,Amorf,no instints sexuals/ Anima= Caçador solitari,Mal destrucció,Es com un animal/ Paisatge= Muntanya 2 papers= 1) Març real on es situa l'acció,muntanya St.Caterina,entre l'Escala i Torroella,Autora coneixia 2)Valor simbolic,sentiments Mila expressats a, paisatge/ Tecniques narratives= Narrador omniscient 3 persona,no es personatge,Tota la novela esta construida am visió Mila.Estil directe- Indiracte.Subjectivisme en tota la obra.Realitat representada amb sennsacions Mila/ Llenguatge= Onomatopeies,exclamacions,repeticions,arcaismes,col·loquialismes,iodització,negació sense el no= pas/

Entradas relacionadas: