Mecanica corporal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,7 KB

 
Ergonomia: Ciència, relaciona el treball amb les persones que el realitzen i permet utilitzar adequadament l’energia corporal i augmentar rendiment laboral aportant solucions:Millorar condicions treball/Disminuir cansament/
Evitar lesions/Augmentar satisfacció i rendiment laboral.
4.2.1 Posicions corporals.
Canvis posturals s’utilitzen per facilitar l’exploració pacient, tractament, prevenen lesions i comoditat usuari. Posicions es poden dividir en:
Posicions bàsiques: Decúbit supí o dorsal, decúbit prono o vontral, decúbits laterals/Posicions especials: Sims o semiprona, fowler, tren de lenburg, antitrendelenburg o morestin, rose, ginecològica o de litomia, genupectoral o mahometana.
4.2.2 Tècniques de mobilització i transport dels pacients.
A) Mobilitzacions:Quan usuari perd mobilitat o desapareix poden desenvolupar-se patologies a nivell muscular. Per evitar-lo cal aplicar un pla de mobilitzacions. Afavoreix la circulació. Els exercicis de mobilitzacions es classifiquen en:Actives: Les realitza el propi pacient sota la supervisió professional/Passives: Realitzades per un professional, el pacient no pot fer l’esforç que requereix l’exercici. Anar en compte en no forçar articulacions, conèixer els moviments dels arcs (grau de mobilitat que permet cada articulació del cos), moviments amb suavitat.
B) Canvis de posició al llit:Exercicis de mobilització i canvis de posició per evitar l’aparició de contractures i deformitats, lesions a la pell i teixits (degut a la pressió dels cos sobre el llit). Canvis de posició tenen un sentit preventiu (cada 2-3 hores). Les posicions més freqüents son: decúbit supí, decúbit prono, decúbits laterals.
Cal valorar uns aspectes:Estat i situació del pacient: Tenir en compte el pes. Conèixer les seves patologies i si pot col·laborar/La nostra força física i si necessitem ajuda.
C) Transport i deambulació:Transport: Trasllat del pacient de del llit a una butaca, cadira o llitera per dur-lo a una altra habitació. Tenir en compte grau de mobilitat i dependència.Deambulació: Acte de caminar. Important que caminin per evitar lesions degudes a la mobilitat. Si està molt de temps al llit el procés serà lent i gradual.


4.2.3 Úlceres per pressió.
Lesions o trastorns de la integritat de la pell, es manifesten en zones concretes en forma de necrosi inquèmica en els teixits. La necrosi isquèmica és la mort cel·lular, detenció de la circulació arterial en una zona del cos.
La pressió disminueix la quantitat de sang als teixits, provoca una manca d’oxigen i nutrients i provoca la mort cel·lular on la pell es trenca. El pacient pot presentar dolor o infeccions de microorganismes, on es formen fistules que poden afectar als músculs i ossos. Hi ha un defícit cicatrització.
Factors que predisposen l’aparició.
Factors extrínsecs: Actuen sobre l’organisme del pacient desde l’exterior i poden provocar l’aparició de les úlceres si actuen durant cert temps.
Pressió: Quan els canvis de posició no són freqüents la compressió que pateixen els teixits que envolten les prominències òssies provoquen l’aparició de les úlceres/Fricció: El fregament que es produeix entre la pell i la superfície sobre la que es recolza pot provocar la seva aparició. També poden aparèixer a causa de sondes, tubs o fèrules. Les arrugues del llit també acceleren el procés/Humitat: La pell humida és més vulnerable a l’acció de la pressió o de la fricció./Temps: L’actuació perllongada dels factors anteriors és el que produeix l’aparició de la lesió.
Factors intrínsecs: Són aquells factors característics i propis de cada pacient, derivats de la patologia que presenta.Edat: La seva aparició augmenta en persones en edat avançada (més de 75 anys). En pacient d’una certa edat la pell perd elasticitat, la vascularització disminueix i la quantitat de teixit subcutani disminueix/Immobilitat degut a una patologia: Provoca una pressió perllongada sobre determinades zones del cos i disminueixen la circulació/
Incontinència: Augmenta el grau d’humitat de la pell i la fa més vulnerable.
Estat nutricional: Important per diferents aspectes:Sobrepes: Augmenta la pressió sobre la pell./Manca de pes: La quantitat de teixit adipós sota la pell es menor i l’ós pràcticament toca la pell/Manca de vitamines i proteïnes en la dieta/Deshidratació: Manca de líquid/Patologies: Afecten a diferents nivells.
(Lesions cerebrals o medul·lars. Provoquen una pèrdua de sensibilitat al dolor i pressió./Malalties com la diabetis o la insuficiència renal poden inferir en el procés de curació de les ulceres./Malalties que provoquen una disminució de la consciència.)

Entradas relacionadas: