Mesures de protecció

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,01 KB

 
 25.1 La persona tutora ha de disposar d’un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d’aprenentatge.25.2 Els fulls de seguiment acadèmic s’han de conservar en el centre fins que l’alumne/a finalitzi l’escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los a disposició dels altres professors de l’alumne/a. 27. Correspon a la Inspecció d’Educació supervisar el procediment d’avaluació de cada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu de l’alumnat i la seva correcció formal, així com per les mesures adoptades d’atenció a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.

Entradas relacionadas: