Metàfora què consisteix a utilitzar una paraula en lloc d'una altra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,95 KB

 
RECURSOS POESIA: Figures de significat: Metàfora: Consisteix a utilitzar una paraula en lloc d'una altra respecte a la qual té un significat semblant. Comparació: És la presentació d'un fet real com a idèntic a un altre. Metonímia: amb què el continent substitueix el contingut.Prosopopeia o personificació: consisteix a atribuir qualitats humanes a animals, coses o conceptes. Figures de dicció: Al·literació: és la repetició d'un mateix so. Paranomàsia: És un joc de paraules amb dos mots que només es distingeixen en algun fonema. Anàfora: consisteix en la repetició d'una o diverses paraules a l'inici dels versos o de les oracions. Figures d'estructura: Hipèrbaton: consisteix en la inversió de l'ordre de la frase. L'asíndeton: és la supressió de conjuncions com a lligams entre oracions. Polisíndeton: Cas oposat a l'asíndeton, que consisteix en la presència repetida i innecessària de conjuncions. L'epítet: És l'adjectiu que subratlla una qualitat inherent al substantiu que qualifica.

VERSOS I RIMA: Sinalefa: És l'enllaç entre l'última vocal d'una paraula i la incial de la següent. L'elisió: és la uníó de dues vocals que es fusionen en una sola síl.Laba; generalment la neutra queda absorbida per la forta. Hiat: És la pronunciació separada de dues vocals que estan en contacte. Art menor: fins a 8 síl.Labes. Art major: 9 o mes (majúscula). La cesura és la pausa a l'interior dels versos de més de vueit síl·labes; cadascuna de les dues parts en què divideix el vers s'anomena hemistiqui. COMPLEMENT RÈGIM VERBAL: Confiava en el bo criteri dels votants, No s'en va adonar mai, Pensava a elegir bones mostres, Es va acostumar que li fessin els deures. COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL: lloc(on), temps(quan), manera(com), quantitat(quant), instrument (amb què), causa(per què), companyia(amb qui), finalitat(per a què/per a qui). No anirem lluny, A la tarda vindrem a veure-us, Posa-hi un senyal. 4

Entradas relacionadas: