Meteorització de les roques

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
Terrestres:
Biomes terrestres:
Són els que es situen als continents.Principals condicions ambientals: Sòl(terra),topografia,factors climatics. Sòl:Capa externa de l'escorça terrestre, creada per materials disgregats,es formen per descomposició de les roques superficials(roques mares).Meteorització:Descomposició de roques realitzada per agents atmospherics i per l'acció d'éssers vius.Materials minerals:Graves,sorres,els llims i les argiles.Matèria orgànica:Descomposició de restes vegetals.Aigua: Aigua de la pluja retinguda entre les partícules del sòl.Aire:Aire que omple els espais buits del sòl.Éssers vius:Organismes que viuen dintre del sòl.Animals hipogeus: Són els que escaven al sòl.Animals epigeus:Caminen per sobre del sòl.Estudi sòl= Edafologia. Bosc: Ecosistema que predominem els arbres.Boscos de fulla caduca:Boscos que perden les fulles durant lhivern. Boscos de fulla perenne: Boscos que renoven les seves fulles contínuament.Funcions bosc: Regulació de l'aigua, regulació del clima,amorteixen l''erosió, aporten oxigen,redueixen l'efecte hivernacle,contenen un elevat nombre d'espècies.Agressions bosc: Incendis,Tala d'arbres,Contaminació,desertització i erosió, perdua de biodiversitat.

Entradas relacionadas: