Microbiologia (3)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,68 KB

 

Aquest cultiu conté metinol k en ajudarà a determinar si lEstafylococus és de lespècie Aureus o no. En funció de lespecie creixerà dun color o un altre. Aureus (groc) Stafylococus (vermell). Agar xocolata: medi molt ric. Té Hb. Servir per la recerca de gonococs, meningococs. Molt ric en nutrients i pot créixer microo de manera k afegim una sèrie dantibiòtics, convertint així el medi dagar xocolata al medi Tayer Martin. Citrat de Simmons estudiar lús de citrar com a font de carboni. Color verd i pot venir presentat tant en placa com a tub. Serveix per la identificació deentenobacteris (flora intestinal). En cas k micro utilitzi el citrat el medi tornarà blau i sino verd. Medi de Clarck i Lebs Dos proves: raig de metil i vòges. Estudien la fermentació. El Raig estudia la fermentació àcid-mixta i Vòges la fermentació Butilenglicòlica. Un cop realitzat el cultiu col·loquem els reactius per cada prova. Si surt vermell es positva. Medi Led Mostra orina. Medi deficient en electròlits. Ens assegurem k els microo k i creixen són patógens i de la flora urinària. En condicions normals és color verd i en funció el micro creix canviarà de color. Medi Eosina Blau de Metilè Femtes. Es basa en estudi de lús de lactosa com a font de carboni. En condicions normals és de color granate. Utilitzi la lactosa a un color verd. El verd adopta una tonalitat metàl·lica amb un punt negre al mig i vol dir k es E.Coli, k no utilitzi lactosa adoptarà tonalitat incolor (salmonella Shighela). Medi de Hugh i Lerffson Una prova en concret, la oxido fermentació. Obsercar si un micro oxida o fermenta un hidrat de carboni. Es realitza en 2 tubs. EL 1r el sellegem amb parafina xk no entri O2 i laltre ek deixen destapat.  El primer medi en condicions anaeròbies i el segon aeròbies. Si acabada la incubació es torna groc shan hidratat de carboni. El tub tancat ho fermenta i el tub obert oxidat.Medi de Kliger o Kia Presentat en pic de flauta. 4 proves: glucosa i lactosa (groc), à.sulfúric (negre), gas (apareix bombolles). Per estudi denterobacteris. Medi McConkey. Sembrar femtes i orina. El principal ingredient lactosa, porta colorant cristall violeta k inhibeix el creixement del gram positiu. Si utilitza lactosa color rosa, sinò de color groc. Medi Müller-Hinton Presentat de 2 maneres. Sólid en plca de petri o likid en tub. Sutilitza per la realització duna prova en concret, lantibiograma. Medi Aagar Sang Estudiar el mag. És cpaç de produir hemolisis (trencar eritrocits), saber el grau de virulencia. Tipus hemolisis: Alfa-verd o marro, Beta-es perd el color, gamma-vermell Medi agar S-S Porta lactosa com a font de carboni. Com k ni un ni laltre lutilitzen creixeran incolors mentre k la resta creix de color vermell. Capacitat de prudir à. Sulfuric produint precipitat negres. Amb aques cultiu puc observar tant si hi ha creixemen com el tipo de creixement k ha crescut. Medi caldo columbia Sòlid. Per fer hemocultius. En molts casos contenen dins unes rexines k agafan els antibiotics. Rezines son necessaries xk el pacient a ki agafo mostra esta consumint antibiotics. Medi Lowen Stein. Finalitat: permet el creixement de génere mycobacterium tuberculae. Es pot aconseguir xk és un cultiu amb gran quantita dinhibidors, eliminaré gran quantita de bacteris.Al principi te color verd opac i quan hi ha creixement de colonies es torna groc. Creixement forma de pa. Medi Saboraud Eficaç per cultivar fongs ja k es un medi ric en glucosa. Farem é modificar el medi en funció del fong k jo vulgui estudiar. Quan el k vull es aïllar-lo aplicaré al cultiu un antibiotic k inhibeixi el creixement de qualsevol bacteri. Medi Agar Nutritu Té tots els k minimament un bacteri necessita creixeran tots excepte aquells k requereixin un nutrien en concret.

Entradas relacionadas: