Minerals :O

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,98 KB

 

CLASSIFICACIO

.Silicats.Tenen oxigen i silici en la composicio.

Els mes importants sonel quars, els feldspats,

les miques, els minerals de les argiles i l'olivina.

.No-silicats.Es classifiquen per la composicio quimica

en elements natius, oxids,sulfurs,sulfats,carbonats i halurs.

ELS MINERALS

Són solids,d'origen natural,inorganics i de composicio quimica homogenia.

Els minerals son els consitutents de les roques.

Els elements mes abundants a l'escorça terrestre son l'oxigen

(47% del pes de l'escorça) i el silici(28%).

Els minerals es poden originar en tres tipus de situacions:

.Dins d'una massa de roca fosa, com  els feldspats o l'olivina.

.Dins de roques solides sotmeses a prressions i temperatures elevades,com les miques.

.A la superficie terrestre, a partir de subtancies dissoltes en l'aigua ,com la calcita.

PROPIETATS

.El color.Es el tipus de llum que reflecteix un mineral quan es il·luminat amb llum blanca

.La lluïssor. Es la manera de reflectir la llum

.La duresa. Es la resistencia que oposa a ser ratllat.Es mesura amb l'escala de Mohs

.El color de la ratlla.Es el color de la pols que es despren d'un mineral quan es ratlla.

.L'exfoliacio.Es la propietat  de trencar-se en fragments regulars,com ara làmines o cubs

USOS I OBTENCIÓ

.Obtencio de metalls i altres elements

.Fabricacio de ceramiques amb minerals de les argiles

.Elaboracio de diversos materials i objectes

.Joieria

Un jaciment mineral es un lloc de l'escorça terrestre on hi ha una gran concentracio d'un mineral

o de diversos minerals que tenen un interes industrial i l'esplotacio del qual es rendible.Aquesta

explotacio es duu a terme per mitja d'extraccions a cel obert o en mines.

Entradas relacionadas: