Mirall trencat 3

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,06 KB

 

1.Punt de vista narratiu: narrador omniscient absolut, limitat, conductista o behaviorista; estil directe, estil indirecte, monòleg interior.

NARRADOR:
El que subministra les informacions dun relat. Pot tenir personalitat pròpia- i per tant, qualificar lacció- o no. Pot identificar-se amb lautor, amb un personatge o no identificar-se amb ningú en particular, fet que dota de neutralitat i dobjectivitat el relat.

OMNISCIÈNCIA (absoluta, limitada, neutral)
Atribut del narrador que coneix perfectament lacció que descriu amb una informació impròpia de les limitacions duna persona humana. Sidentifica pel coneixement daccions simultànies, del món íntim i inconscient dels personatges, i dinformacions sobre el pasta o el futur a les que els personatges no tenen accés.

-OMNISCÈNCIA ABSOLUTA. Si saplica a tots els personatges i al conjunt dels esdeveniments. Sanomena punt de vista demiúrgic perquè pressuposa una narració a distància més pròpia de la divinitat que duna percepció humana.

EXEMPLES:

Sexplica un somni i sa de posar a la pell del personatge es LIMITAT es en 3a persona, coneix al personatge només parla de ella i parla del seu somni. Es un narrador en 3a persona que explica el subconscient de la Teresa el seu somni. Nomes parla de la Teresa es OMNISCIENT LIMITAT. Hi ha exemples de forma directe i indirecte
En el capítol X de la segona part apareixen tres tipus de narradors. Comença amb el narrador omniscient absolut perques apila a tots el personatges i als esdeveniments. Es igual que una narració però feta des de la distancia. Un exemple: aparta de la casa, voltada de pins que la mig amagaven, hi havia lesglésia. Desprès apareix el monòleg amb lexpressió directa es el pensament den Ramon ex: la maria, amb el vestit de bany vermell, una espiga amb els cabells rossos damunt de les espatlles de color de blat. I per finalitzar el capítol també apareix el narrador limitat aplicant-se nomes a en Ramon el narrador parla per ell. EX: no la volia veure mes.
Narrador omniscient en 3a persona: reprodueix una fets els narra el domino li arrossega per terra. També reprodueix el pensament del personatge Dec semblar un aguilot. El narrador reprodueix uns fets que ja han passat, fa servir un temps passar limperfet i el perfet son formes del passat de indicatiu; obri, agafà-OMNISCÈNCIA LIMITADA. Si saplica només a un personatge o a un grup reduït de personatges.
- OMNISCÈNCIA NEUTRAL: Si evita explicitar els judicis de valor sobre lacció i les informacions relatives al món inconscient dels personatges.

MONÒLEG
Mode de narrar lacció caracteritzat per lexpressió directa -sense la intervenció dun narrador- del pensament dun personatge en un estat pròxim a linconscient, anterior a lorganització lògica que adquireix el pensament quan es verbalitza per ser entès per un interlocutor. En el monòleg interior es reprodueixen les impressions sensorials estimulades per lacció- i no, per tant, lacció en ella mateixa- i el conjunt de records, idees i emocions que hi associa incontroladament el personatge. Sidentifica fàcilment perquè sexpressa en frases directes reduïdes al mínim sintàctic, en lassociació brusca didees i sensacions contrastades, en la radical dissolució de la cronologia i de la casualitat lògiques en les reiteracions i amplificacions obsessives, en la fragmentació del discurs i fins i tot de les paraules, en la irregularitat sintàctica, el caràcter interjeccional dalgunes al·lusions i la utilització obsessiva dalguns objectes que adquireixen un caràcter simbòlic. La funció del monòleg és la de reproduir amb la màxima exactitud possible, el món interior- conviccions, frustracions, desitjos- dun personatge més profundament de com és vist externament pels altres o, fins i tot, de com es coneix a ell mateix.

EXEMPLES:

Narrador omniscient en 3a persona narra i descriu uns fets narra quan lEladi va a presentar-se a casa del Valldaura. Descriu en salvador valldaura era un home alt dret.. en aquest text també hi ha el pensament de lEladi , quan en un text hi ha un canvi de punt de vista llarga direm que es MOBIL.
Objectivisme narratiu, nomes presenta no si posa es narrador neutral també dit behaviorisme es lescena de les glicines i les abelles. El fragment nomes es limita a presentar-ho, i el lector es el que te despavilar, es reproducció directe. Es omniscient al principi amb les preguntes de la Eulalia i passem al pensament de la Teresa diàleg directe.
Si es diu que fa el personatge o que pensa EN AQUELL INSTANT es limitat, però si digues coses del passat o futur llavors seria omniscient absolut
Diàleg directe es una situació que descriu.
Explica la vida de Eladi el que fa abans pot anar al futur si explica el que fa nomes al moment es LIMITAT però aquest fragment al dir que fa al passat es ABSOLUT també es pot fica a dintre i dir el pensament

Entradas relacionadas: