Mirall trencat armanda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 
Simbologia: L'armari japonès que regala Nicolau Rovira a Teresa Goday serà un element que mostrarà el pas del temps de la nissaga i apareixerà en els darrers capítols com un element deteriorat com la pròpia família Valldaura. El món del jardí (món dels infants) i la torre (món dels adults) serán també elements a tenir en compte en la simbologia rodorediana de l'obra. L'espai del jardí en general serà el lloc de joc dels infants i el lloc de mort de la María un cop començats a desvetllar els secrets familiars. El món dels infants té com a contraposició al món dels adults, la magnífica torre de Sant Gervasi que Salvador Valldaura regala a Teresa, just quan comencen la seva vida familiar. Serà el símbol de la família i la seva destrucció s'esdevindrà en presència dels tres darrers membres d'una nissaga trencada.Pel que fa a les plantes i flors hem de fer esment a: el llorer, que simbolitzarà la victòria i l'eternitat. María, un cop sap que l'amor del Ramón és impossible perquè són germans es treu la vida clavant-se en aquesta planta símbol de victòria i eternitat des de l'època clàssica.  Les flors també prenen significat a molts passatges de l'obra de Rodoreda. De la mateixa manera que tenen una especial significació dins la seva vida (avi Gurguí), l'autora dins el món literari de la novel·la els dóna importància i significat. Les violetes representen la mort de la Bàrbara, les roses color carn són la pròpia Teresa, mentre que la rosa vermella representa el notari Riera.Un altre element d'aquest univers simbòlic serà el mirall trencat just al final de la història per la minyona fidel a la família: l'Armanda. Aquest símbol que donarà també nom a l'obra ens vol donar pistes de com veu Rodoreda la novel·la: un munt d'òptiques diferents d'unes vides enllaçadés per la saga familiar; al final, tots aquests bocins de mirall trencat seran records i testimonis d'una vida interior a la torre de Sant Gervasi a punt de ser destruïda.Altres símbols d'una rellevància menor serien les copes de bohèmia que representen a la Bàrbara, l'agulla de pit regal del Sr. Rovira,....

Entradas relacionadas: