Mirall trencat segona part

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,77 KB

 

Varietat social:algun grupo social , adapten la llengua general , ala seva particular manera de ser i a les seves necessitats expressives.

Varietat funcional:Teflecteixen la cpacitata que té un llengua ., d'aqdequar-se al nivell d formalitar, que cada context requereix.

Varietat informal familiar , vulgar.

Varietat formal registre estandart.

exem:capullo , manajaras,fotrens..

b)Balear Dialecte oriental

ex: mOS, s'anestesia(article salat)

caracterisitiques: la vocal neutre en silaba tonica

c) el tema es la ruptura sentimental ( Mos estimaven)

D) Dialecte Occiendental Valencíà

ex_xiquet, segua,isqué

caract:Pronunciació de la R final  majoritariament en verbs gerundis.

Article ''LO''

Sofia : La Sofia serà un personatge dels que sobreviurà al final de la destrucció familiar, es un personatge capaç de passar pàgina, però no oblida, és una nena molt consentida per el seu pare, la seva mare no se l'estima com ella espera. No és un personatge humil com la seva mare ja que ella es ja de classe alta i es un

concepte que tindrà molt present. És una persona molt possessiva de les seves coses. Ella es descriu com una persona de cor sec, no deixa que els seus sentiment ni les seves emocions la dominin. És un personatge elegant .El personatge de Sofia també envelleix, però d'una manera diferent a Teresa, aquestpersonatge viu el present dia a dia i per evitar el seu envelliment esta envoltada de cremes .

Un roman: c'est miroir qu'on promène le long du chemin.
* Una novel·la és un mirall que ens passegem al llarg del camí.
El mirall dins de la novel·la és un símbol que ens dona per interpretar la vida, en aquest cas la novel·la es basa
en el llarg camí que recorre una família, un mirall que un cop es trenca es poden apreciar els petits secrets com
han ajudat a compondre el mirall, però un mirall es només un reflex, per tant la comparació que l'autor ens fa
es del reflex de la nostre vida, que pot tenir les seves parts fictícies com les de les novel·les i també pot tenir
les seves de veritables.
I honour you, Eliza, for keeping secret some things.
* T' honoro Elisa per mantenir en secret algunes coses
En aquesta petita introducció ja ens està dient de que anirà la primera part. Aquesta primera part serà la
presentació dels personatges i dels seus secrets, secrets que seran desvetllats quant es trenqui el mirall o si més
no quant mica en mica la família s'anirà desfent.
Leave, O leave me to my sorrows!
* Deixa'm amb les meves

But the time past is a time forgotten. We expect de rise of a new constellation.
* Però el temps passat es temps oblidat. Esperem el naixement d'una nova constel·lació.
En aquest cas podríem fer una comparació amb el personatge de Sofia, ella al inici dels mals temps decideix
marxar a París, començar una vida nova, passar pàgina. Per deixar enrere el passat i per donar per finalitzada
la nissaga la casa també serà destruïda, per tal de donar lloc a un bloc de pisos en aquest cas, una nova
constel·lació.

Entradas relacionadas: