Mirall trencat resum primera part

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,54 KB

 
1tipus de novel.La:S.Xix:predomini de la novela realista:epígraf de saint-real:una novel.La és un mirall exposat al llarg d'un Camí: novel.La com a mirada objectiva sobre el món.Mirall trencat:dins un dels corrents rpedominants de la novel.La del s.Xx que arrenca al s.Xix de gustave flaubert:la novel.La psicològica es una novel.La que s'endinsa en el món interior dels personatges que vol presentar el món tal com és percebut pels personatges,tamisat per la seva subjectivitat complexa i rica que sobrepassa la realitat convencional.La novel.La passarà a reflectir la riquesa de la vida interior:1)confussio passat/present/futurb)confusió realitat/sonnmis/il-lusinsc)múltiples visions d'un mateix fet.Mercè rodoreda porta els pressupòssits de la novel.La psicologica fins ala fantasia i el sonmi.2mirall trencat:títol simbòlic.La novela ès un mirall que reflecteix la vida,però és un mirall trencat com el que se li trenca a l'armanda als darrers capítols.La realitat és políèdrica en la ment humana,com al mirall trencat de l'armanda,es confonen el passat i el present,la realitat i el somni,els vius i els morts.La ment humana ,la memòria,sobrepassa la realitat.La novel.Lista busca la realitat profunda,auntèntica de la vida.3mirall trencat es la crònica d'una família des del seu origen fins al seu esfondrament.Des del luxe i l'opulència i la il.Lusió fins al desegany,la destrucció i la mort.3generacions: pares:salvador valldaura y teresa goday,Filla i marit:sofia valldaura i eladi farriols,nets:Ramón y Jaume y María.4)L'espai narratiu:fonamental és la torre de sant gervasi i el seu jardí que salvador valldaura regala a teresa goday quan es casen.La torre i el jardí patiran una evolució paral.Lela a la de la família.5(temps històric: la novel.La abarca cronologicament desde principis de segle fins ala Guerra Civil .No ès casual per a una autora de la seva generació.Final família i casa cincideix amb la Guerra Civil.Fi d'unes formes de vida de tipus aristocràtic.Després apareix una nova època.6estructura 1part:període de naixement de la família ,de plenitud i de riquesa epígraf:et respecto,eliza,perquè guardes els secrets.S'hi desenvolupen diverses històries,s'hi proporcionen elements que després obtindran tota la seva significació.S'acumulen els secrets en les vides dels eprsonatges a partir dels seus actes,relacions i interesos.Passen uns trenta anys,però no s'hi donen referències.L'important és l'empremta que va deixant la vida sobre els personatges.3blocs de capítols dedicats ales tres generacions.1-8:al voltant dedicats ales tres ascensió social.9:transició des de l'òptica del servei.10-15:centre sofia.Eladi hi accedeix.16:de transició des de l'òptica dels servei.17-18.3º generació:els nens. S'hi constata un constrast entre les il.Lusions dels personatges i les seves opcions vitals.En general infelicitat.2 part epígraf deixeu-me les meves tristeses.Comença el declivi que culminarà en tragèdia.Teresa vella sofia i eladi granadets i els nens adolescents.Si la primera part es la vida extrena ala segona part el protagonisme el té la vida interna:els records,el plany per les oportunitats de felicitat perdudes.Els temps psicologic guanya el temps cronològic.Els records afloren i am els records afloren també els secrets.La qual cosa portarà la tragèdia i la dispersió de la família.3.Part final de la família destrucció de la casa i el jardí.Epígraf de ts elliot: cal que les coses morin perque e neixin de noves.Al final de la novel.La el foc cremara els vells mobles,el pic i la pala enderrocaran la casa per fer-hi blocs de pisos.En la novel.La hi ha un progressiu alluyament de la realitat. Ala tercera part arribem al mite ala llegenda la torre com el tradicional castell abandonat de rondalles i novel.Les gotiques te el seu fantasma,las seva anima en pena. La 3º part comença amb la mort de la teresa que recorda tancant el cercle de la seva vida la seva aventura amb miquel masdeu.Aixi mateix al capítol xii tancant el ceercle de la novel-la ,l'armanda endevina la identitat de jesús masdéu aixi tots els secrets han sortit a la llum.7)tecniques narratives:veu narratica en 3 persona omniscient que adopta els punts de vista dels nombrosos personatges gairebé smpre un punt de vista predominant per capítol.Excepcions ala veu omniscient:estil indirecte lliure al cap x de la 2ºpart amb que penetrem en els sentiments d'en Ramón.Significa que intercala els pensaments dels personatges sense dir-lo i monoleg interiro pero de caracter líric ,no realista al cap ix de la 3º part per part de la María significa actuar am el pensament desordenat.8)estil l'estil es fonamentalment líric aquest lirisme ve donat per un llenguatge que s'esforça a transmetre amb ecpressivitat i al mateic temps amb subtillesa les ensacions i les emocions dels personatges el seu mon interior.Per la repsencia dl meravellós que no es limita ala 3ºpart on hi ha els elements fantastic principals si no al conjunt de la novella a partir sobretot de les coincidencies, de les correspondències, del lligam misteriós entre esdeveniments més o menys allunyats en el temps, amb altvontigut simbolic com per exemple el llorer trencat la mateixa nit que li surt la primera dent alasofia, la taca al peu de lasofia. Per la importancia dels objectes,molts dels quals apareixen de manera recurrent lligats a personatges,sentiments,situacions o temes.Aquests objectes són de gran poder evocador i d'alt valor simbolic.Carregats de significaio, sobreviuen als personatges i n'evoquen la presencia i les circumstàncies al llarg de tota la novela per exemple agulla de la teresa ,que acava al pit de la sofia, el barquet de fusta d'en Jaume,abandonat al fang del bassal,l'armani japones,regal d'en Nicolau i que l'evoca fins al darrrer capítol,les violetes de la barbara. El llorer ,potser símbol de mor,el vano i el domino de la teresa símbol del sue trionf social.

Entradas relacionadas: