Mitificació del bilingüisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,38 KB

 

Bilinüisme: capacitat individual d'expresar-se en dues o més llengües, es un fenomen molt freqüent.

Bilingüisme social:dues o mes llengües dins d'un matex país.

Bilingüisme territorial:Més d'una llengua dins d'un mateix país.

Diglòssia:Especialització en l'ús de les llengües dins una mateixa societat.

Minorització lingüistica: Son contextos sempre en evolució hi ha una llengua que guanya àmbits d'ús al llarg del temps, a mesura l'altra en perd.

Prejudici lingüistic: creences de caire negatiu sobre la llengua B, la pròpia i positius davant la llengua A

Substitució lingüistica-Quantitativa i Qualitativa

Quantitativa: La pèrdua del nombre dels parlants o la reducció de l'extensió territorialde la llengua B

Qualitativa- Fa palesa en l'argument de la interferència del sistema gramatical de la llengua A sobre el de la llengua B

Normes d'ús social: Tendeixen a perpetuar la minorització lingüistica

Transculturització o aculturització:Procés de minorització o de substitució lingüistica és, un síntoma més d'un procés de canvi cultural.

Autoodi:Es una llengua de seguna, apta només per a l'oralitat, per a la família.

Entradas relacionadas: