Mitificació lingüística

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,4 KB

 

sociolinguistica: estudi de l´us que hom fa de la llengua en general o de qualsevol forma o varietat particular

lleialtat linguistica: predispisicio d´un parlant a no abandonar l´us de la llengua propia mai, dins de la comunitat linguistica a la que pertany

autoodi: sentiment d´inferioritat que experimenten uns individuos per posseir els trets que els identifiquen com membres d´un grup

prejudicis linguistcs: tendencies a considerar la llengua dominant com a superior i la llengua dominada cm a inferior

bilinguisme: us alternatiu de dues llengues en un individuo i per extensio, en un grup social

diglossia: situacio en la que la en societat conviuen dues llengues o més

llengua monoritzada: la que veu restringits els ambits i les funcions en un territori determinat en benefici d´una altra llengua

conflicte linguistic: situacio en la qual dues varietats linguistiques competeixen entre si

substitucio linguistica: situacio en que dues llengues entren en contacte i es produeix el desplaçament parcial o total d´una

normativitzacio:codificacion ortografica, gramatical, lexica

normalitzacio: proces social pel qual una llengua minoritzada esdevé el mitja habitual

Entradas relacionadas: