Modernisme i renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

 

EL NOUCENTISME: 1906Conviu amb el Modernisme fins l’any 1911, anomenat també l’oasi català.Canvi de segle i de mentalitat, es recupera la confiança.1901, Lliga Regionalista de Catalunya.1907, guanyen les eleccions amb Enric Prat de la Riba, al cap davant.
1914, presideix la Mancomunitat de Catalunya, té la confiança del poble a diferència del seu successor Joan Puig i Cadafalch.Hi ha més civisme, la gent és més amable. També hi ha serenitat i equilibri enfront de la rauxa modernista. IEC:  presidit per Pompeu Fabra. Es regula:
1912 Ortografia.1916 Gramàtica.1932 Diccionari.I es van posar en marxa els estudia Filosòfics.Idealisme: l’ordre, la natura domesticada.Classicisme: cànon, ordre, mesura...
Retaule: totes les parts conflueixen en una de sola que les agrupa totes.Dandisme: saber fer, educació, tracte cortès i elegant... Tot això al mateix temps que l’Estat no defensava aquests mateixos ideals, eren més moderns. Es volia normativitzar la llengua tenint en compte criteris filològics. Arbitrarisme: no són romàntics ni gens realistes. Fan una selecció dels elements que interessen a la societat per crear l’ideal.Els trets del Noucentismes manifesten a El Glossari d’Eugeni d’Ors, la columna de La Veu de Catalunya que publicava diàriament. L’article d’opinió o glossa era de tall intel·lectual i d’actualitat. Poetes com Josep Carner o Guerau de Liost definiran el model de perfecció cap al qual es tendirà en aquesta època d’eclosió de tal cultura.  Tt artista havia de prendre un paper actiu en la societat.A través de l’ordre, la claror i altres conceptes que cercaven el benestar es pretenia oposar des de la altura o la política: és un moment de reordenació urbanística. Aquest moviment era contemporani a les avantguardes que es desenvolupen i volien trencar amb el passat i experimentar, però tenia una tendència molt diferent.

Modernisme:voluntat de mdrnitzacio.Vlen arribar al final d segle am Modernisme.Iavia mltes propostes catalanes, ls mdrns eren ells i n lstranger.Miraven mlt el romanticisme, l’artista s un geni creatiu, barreja generes i stils.S.Rusiñol es líder, scriu teatre i poesia i era pintor.Feia ntes escrites del q pintava.Ls musics faran el propi llibret i que dirigiran l’escena i ells mateixos faran escenografia:idea clau del Modernisme,tt pot ser art, artista complet.Aixo + burgesia rica q podia fr de mescenes i sinteresavaq lart frmes part d la sva vida.L’artiste mdrnista li reteria a la societat l materialisme i li procupava l’imovilisme.(símbol aigua)dues tendències:regeneracionisme:vl canviar i millorar socitat intel·lectualment i a nivell personal a trves de l’art.Actitud d’Esperança de tranmetre’l.Esteticisme:l’art n ha d ser responsable de res i ha d ser lliure.A lartista no li importa la societat.

ETAPA1:fins 1900.Combatiu i rebel.Es relacionen ntre ells x revistes i a lntorn dl 4 gats.S s frmen centres d cohesió i feien stetica q es regia x originalitati psaven en comú ls seves idees.Stiges:cntre d festes modernistes,3 fstes:inauguració cau ferrat, estrena de maeterling intrusa i una am la processo dls quadres del greco.Idea del Modernisme mirar capal futur.Rvistes:catalonià,pèl i ploma,4gats,avenç:campanya lingüística crida a la ciutadania x obrir debats sbre les qüestions d la llenguia ortografiks i gramaticals i els acords s publicaven a la revista i es va acabar dient avens.Diaris:la Vanguardia i diario de bcn.

ETAPA2:a prtir del 1900-1911.Es forma el IEC xo shavien de reunir clandestinament.Membre important:P.Fabra q el dirigia.Mes ndavant fa l diccionari català,valencià i balear (11).No era tant agressiu.

Entradas relacionadas: