Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

 
Joan Puig i Ferreter(1882-1956) poeta del modernisme català segueix els correts de denuncia socials. escanyapobres, es la mes representativa d'aquestmoviment, està inspirada en Un enemic del pobre, d'ibsen.
Ambientada en el tarragona rural. planteja la sequera. les autoritats demanen a deu que faci ploure. un enginyer que ve de la ciutat planteja una solucio cintifica al poblema. aprofitar aigua subterrania que hiha als gords de la verge, un indret venrat pel poble. lenginyer incopres, sera humiliat i foragitat del poble.
el teatre modernista dos tendencies:
seguint els corrents esteticistes, centranse en l'oposicio entre lidealisme poetic de lartista i mdeiocritat de la realitat quotidiana. santiago rusiñol i adria gual.
Regeneracionistes, fan un teatre compromes amb els canvis socials d'acord amb el model d'enhrik ibsen. Joan puig i ferrter ignasi iglesias.

Victor català (1869-1966) autor de la narrativa moderna catalana. caterina albert i paradís. nascuda a escala, era una propietària rural, amb una formacio autodidacta que irrompe en la literatura amb gran obres. va destacar en tematica rural. la novela solitud es la seva gran obra, en que mila, despres de ser violada te la cara ferida i se sent atordida. els sentiments i pensaments de la protagonista es barregen amb la natura.
La narrativa omderna planteja el conflicte entre individu i la societat. en que l'individu inquiet i amb ideals, es incompres i rebutjar per una societat endarrerida que no acepta els canvis. la tematica rural no es tracta d'un entorn amable i harmonic. sino que apareix de manera simbolica ocm una forsa destructora i cega que oprimeix lindiviu, daltra banda els habitatns del mon rural son presentat com a essers primitius, endarrerirts que s'aferren a la tradició i rebutgen els canvis.

Josep vicenç foix (1893-1987) poeta i assagits, va deixar els estudis de dret per dedicarse a la literatura i al negoci familiar, una pastisseria a sarrià , abans de la guerra va participar de manera activa en la vida politicia i literaria del pais, col·laborant en les principals revistes i prenent part del moviment avantguarda, despres de la guerra civil es va retirar de la vida publica, encara que va seguir escrivint poesia. la solidesa de la seva obra el converteix en un dels poetes mes importants de la lirica catalana del segle XX. coneixedaor de la llengua i literatura es considerva ell mateix un investigador en poesia, i sopren la ddiversitat de formes i d'estils que va desenvolupar. va incorporat les tecniques d'avantguarda a la seva obra, sobretot surrealimse pero no se separà completmanet de la tradicio mes classica per exemple sol i de sol es un recull de setatnta sonets en que foix reuneix les innovcacions i la tradicio altres obres imprtant son les irreals omegues , on he deixat les claus i diari 1918
Es quan dormi que hi veig clar, es un poema surrealista que per entredre-ho es millor deixar-se xtar x les sensacions k provoken ls imatges k no pas intetnaar trobar una intrprttacio logica.


Joan Maragall poesia modernista, (1860-1911), la poesia modernista es proper al corrent de regeneracionista que defensa una poesia coompromesa amb la societat: barceloni, familia burgesa, el el mes maxim representant d la poesia modernista, com a intel·lectual, va participar de manera activa en la vida politica i cultural del moment. com a traductor va introduir al pais les obres dels millors autors europeus, tan classis com contemporanis, i com a poeta va tenir una trajectria variada, va elabarorar la teoria de la paraula viva segons la qual va entendre la poesia des de la sinceritat, l'espontaneïtat i l'emotivitat del poerta , que busca en la paraula l''art i la bellesa.
poeta nacionalista critica politica espanyola, es plany del .. joves, esperona a espanya.

Josep carner, poeta noucentista (1884-1970), es pensen que la poesia ha de ser na obra d'part per ell mateix, i treballada amb cura. Les paraules ha nder ser riques en significats i els temes tractats han de transmetre models d'actitus civilitzades.
home de lletres de gran formacio, va participar plnament en el projecte cultural per prat de la riba, 1921 altrenava la seva activitat cultural i letraria amb carrera diplomatica. arran de la guerra civil espanyola. la primera etapa de la poesia s'integra en el noucentime(1r llibre de sonets,2nd llibre de sonets i fruits sabrosos i segona etapa sallunya dels canons noucentites , un cop el se mon s'ensorrat la poesia eseve mes intimista destquen el recull el cor quiet i nabi.

Joan salvat-papasseit,poeta de formacio autodidacte es un dels maxims representatns de l'avantugarda a catalunya, s'inicia en la literatura escrivint articles en castella de caracter modernista i es va interessa per les idees socialistes anarkistes i nacionalistes, poemes en ondes hertziandes i l'irradiador del port i les gavines, prenen elements del cubisme(sintaxi trencada, incorporacio d'elements visuals) i del futurisme( exaltacio de lma makina de paraules en llibertat, us de diferents tipus de lletra, mes endavant va abandonar les teknikes avantguardistes per crear una poetica mes personal i inmista.
La rosa als llavis 1923) tracta sobre la relacio entre un mestre d'amor el poeta i una novia jove l'aprenenta que es inicidada pel poeta en la practica amorosa, sense ferse cap plantejament moral o intelecitual el poeta presenta l'amor des de la mes pura espontaneitat i el gaudi dels sentits. es afirmacio del goig de viure.

Entradas relacionadas: