Mort de dama resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,19 KB

 
La poesia dels trobadors 1era gran expressió literària en una llengua ROMànica. Paper destacat de la prosa en la llengua catalana.Els trobadors escrivien en occità i componien la música dels seus poemes.Caract: poesia culta, poesia lírica,poesia escrita en llengua occitana.Lírica dels trob s'inicia amb Guilhem de Peitieu s.12 13 trob Marcabrú trobairitz=dones comtessa de Dia.Amor cortès temàtica bàsica trobadors amor cortès=un sentiment amorós refinat com escau a l'ambient de la cort.Personatg fin'Amorós el trobador(hom) la dama noble(midons) i el seu marit(gilós).El sentiment amorós ennobleix el trobador i l'omple de valors, en oposició amb el matrimoni medieval.Els estils i els gèneres trobadorescos 3 estils:trobar leu senzillesa expressiva per emocionar,trobar clus hermetisme en el sentit donat a les paraules,trobar ric bellesa sonora. Gèneres: cançó, dansa i balada,etc. Els trobadors catalans Guillem de Berguedà: elegants cançons de temàtica amorosa i pels sirventesos, comp són un clar testimoni de les baralles feudals que van impregnar la seva vida. Alfons 1 el Cast:1 rei catarag, importància poesia, fer sirventesos favorables a la seva política, mecenes dels trob.Guillem de Cabestany:cançons amoroses,trobar leu,s'enemara de la dama,el senyor mata al trob i la dama es menja el cor.Cerverí de Girona:més important,ampli cançoner,temàtica i formes  expressives els tòpics de l'amor cortès,la pastorel·la,política reial,reflexions morals. Els poetes del s 14 15 2 diferències època trob k és tancada amb la desaparició de Cerverí.Dif:-El darrer terç del s 14 continuïtat en el conreu del model poètic cortès és la predominant durant tot el s 14.Poesia molt vinculada a la cort reial, llengua d'expressió l'occità,influïda per la poesia francesa.Poetes Jaume Març i Pere Març el 1 va ser el mantenidor del Consistori poètic barceloní i autor d'un diccionari de rimes.El 2 era un gran defensor de l'ordenació de la societat en estaments i va introduir amb força el tema de la mort.Final del s14 i començament del s15 Gilabert de Pròixita, Andreu Febrer i Jordi de Sant Jordi representa un retorn als trob classics i acurada elaboració temàtica i formal. Les comp d'aquets poetes representen la maduresa d'una tradició poètica d'origen occità i considerava la corona catarag com un patrimoni propi.Ausiàs Març Cavaller li reporta privilegis sobre terres i una posició destacada a la cort.Es va dedicar a l'administració dels seus béns i a la producció poètica.Es casa amb Isabel Martorell germana Joanot.obra poètica 127 poemes,escrits en llengua catalana deteca algun provençalisme,poesia personal i realista.Cicles:tema amorós i moral destí ànima i de la relació amorosa després de la mort.El tema religiós, personalitat plena de contradiccions,l'amor produeix un sofriment espiritual.Estil molt personal,sincer i intel·lectual,ple d'imatges originals,gran vivesa i exagerades, així expressa els vicis morals d'un home escendit en cos i esperit.

Entradas relacionadas: