Mort del nado paternitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,6 KB

 


1-Diagnostico de no muerte
2-Saponificació, Momificació, Coridicació, Midonificació
3-Temperatura incompatible con la vida (20º, 34º, 36º)
4-Nyten - Precoç, poca intensitat i curta duració
5-Concepte de mort i sospitós d´homicidi (Dº Penal, LEC, Codi Civil...)
6-Un terç de les autòpsies judicials a Catalunya (causes accidentals, causes naturals, causes suïcides, causes homicides...)
7-Quantes morts feminicides en l´any 2007 (8,72...)
8-Asfixia sexual (accidental)
9-Mecanisme de mort (anoxia anoxica, Inhibició Reflexe)
10- Ferida incisa abans de morir ( coagulació....)
11- El cordo umbilical després fetus (1 dia, 2 dies, 3 dies, 4 dies, 5 dies)
12- Dent número 46 ( inferior pret 1er molar)
13- Paternitat jurídica ( més freqüent impugnació o més freqüent reclamació)
14- Diagnòstic de sexe no cromosomàtic ( hermafrodites veribles....)
15-Si al analitzar la sang es troba un element tòxic a que es degut (l´han enverinat, ha mort a causa del toxic, es trobaba prop del toxic....)
16- L´habituació, proces d´intoxicació, depén de ( el toxic, l´individu, l´especie, la dosi)
17-Que es pot causar més intoxicació ( Mercuri elemental, Mercuri orgànic o Mercuri inorgànic)
18- Efectes butà
19- Opiacios ( coma, somnolencia...)
20- Que dosi de cocaína pot ser mortal (75-800 intravenosa)
21- Tractament a seguir per un alcoholic, atapus (o algo asi..) (Activar alcohol, inhibir....)
22- Lesions en el lloc de treball (accident laboral, malatia comú...)

Exàmen Medicina Legal i Toxicologia-20 de Enero de 2009
dInvestigació Privada 3r curs

1-Causes de mort del nadó en el part
-asfixia,lesions cranials,lesions traumàtiques (no sortia a lexàmen)
2-Dentadura, dent núm.26
-segon molar superior esquerre
3-Com saber si el nadó ha estat viu (diagnòstic del naixement amb vida)
-punt ossificació de Beclard
-tabicament del maxilar inferior o signe Billard (sortia maxilar superior)
-docimàsia hidrostàtica de Icard

4-Quina característica NO és del Transexualismo
-transvestista agressiu
5-Gas que causa la mort en una fosa sèptica
-àcid sulfhídric
6-Signe que NO és un signe positiu o cadavèric de la mort
-aturada cardiorespiratòria
7-Quan es consideren restes cadavèriques
-5 anys
8-Incapacitat laboral permanent parcial
-
menys del 33%
9-En quina fase de la putrefacció soriginen gasos tòxics
-Enfisematós
10-La adipacira en quina fase de conservació del cos apareix
-Saponificació
11-Quines són les 3 drogues que a EEUU es consideren més adictives
-Nicotina, Heróïna, cocaïna
12-Amfetamines
-produeixen Psicosi
13-Efectes del Cannabis
-totes (ansietat, alteració son, angoixa,...)
14-Autòpsies per homicidis a Catalunya lany 2006
-75
15-Bertillonatge
-mesures antropomètriques
16-Prova biològica de Paternitat es completa
-a final del Segle XIX
17-Quines de les següents afirmacions són certes
-la intoxicació per arsènic produeix una gastroenteritis aguda
18-VIKTOR YUSHCHENKO (enverinament per dioxines). Bram Brouwer ho decobreix
-per les taques que li surten a la cara mentres continua la campanya electoral
19-Quines afirmacions NO són certes (relacionades amb lalcohol)
-delictes amb violencia
20-Ferides dautodefensa
-marques a les extremitats superiors(braços) i inferiors (cames)
21-Característiques dautolesions
-totes (agrupades,superficials,...)

Entradas relacionadas: