A la mort de Nise

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 
L'HUMANISME:corrent artñistic que neix a Itàlia. Característiques: 1ª> deixen el teocentrisme per anar a afavorir l'antropocentrisme. 2ª> donen molta importancia als avantpassats clàssics: literatura llatina i clàssica(Grega). 3ª> el bresol(origen) de l'humanisme es a Itàlia amb tre sgrans autors italians: Dante "la divine comedia", petrarca y boccacio. Autors Catalans: Bernat Metge "Lo somni", es un funcionari de la canselleria reial que treballa com a notari secretari i un dia l'acusen de la mort del rei i el tanquen a la presor i quan surt de la presor escriu, lo somni que son 4 llibres redactats en forma de diàleg, en els quals ell es defensa de l'acusació. Segle XV(segle d'or): durant el Segle XV la capital de la corona d'Aragó deixa de ser Barcelona per passa a ser València, es un segle de molts canvis polítics i econòmics: 1r> el rei Martir l'humà mort sense desendencia i la corona de castella dona un rei perque els governés firman el compromís de Casp. 2n> valència es capital de la corona catalanoaragonesa. 3r>triomf polític i econòmic de Castella. 4t>trimof linguístic (castella, llengua de la cort). 5e> llengua del poble: català. 6e>Guerra Civil a Catalunya. 7e> durant el s. XV guanya la corona castellana. 8e> apareixen nous escriptor: Joan Martorell (València) i Ausias Març en poesia (València,gandia), neix d'una família de cavallers i poetes. Característiques de la seva obra: sinceritat> explica tot allo que el neguiteixa: la mort, Déu, l'amistat, l'amor. Valora molt l'amor entre les persones(sexual i sensual). S. XVI, XVII, XVIII: LA DECADÈNCIA: causes: 1ª> La cort castellana fa desapareixer la cort catalano-aragonesa i s'unifiquen amb la castellana i la llengua principal es la castellana. 2ª> esplendor de la literatura castellana. El 1714 es creem els decrets de nova planta, els crea Felip IV. L'oficialitat del català desapareix a favor de l'oficialitat del castella. 3ª> tres fets historics: a València es dona la guerra de germanies. La guerra dels segadors(Catalunya). Perdua de territori de la Catalunya nort. Guerra de succesió. Aparició de la imprempta, fa que tota la literatura es publiqui en castella i en llati(es en catala). S. XVI Renaixement: amb l'aparició del Renaixement podem dir que l'Edat Mitjana s'ha acabat. Itàlia: el Renaixement neix a Itàlia. Temes importants: la natura, l'amor i la mitologia. Autors importants: Pere Seraphi i Joan Timoneda. S. XVII: EL Barroc: El Barroc es el contrari del Renaixement, te una visió fosca, pesimista de la vida humana. Temes importants: dolor, lletjor i fregocitat de la vida. Autors: Francesc fantanella. S. XVIII LA IL·LUSTRACIÓ I EL NEOCLASSICISME: Es desenvolupa a França, la seva idea  era contra la Raó(seny). La il·lustració es el corrent literari i el neoclassicisme la part arquitectonica. Temes: retorn al mon classic (literatura): perque la consideren la mes perfecta i equilibrada. Autors: Baró de Moldà "Calaix de Sastre". A Catalunya mentres tant es conrrea la literatura popular i oral. Goigs>virulai. Nadales>fum fum fum. Corrandes> histories que s'expliquen pels carres dels pobles. Cançons de Bandolers> el bandoler de Serrallonga. Rondalles>rondà per la nit. LLegendes: sant Jordi i les 4 barres. Teatre religiós: els pastorets i la passió de Jesús.

Entradas relacionadas: