Motivacio laboral

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,45 KB

 
- Autoestima: És la valoració positiva o negativa que cadascú fa de si mateix. - Frustració : Estat de tensió emocional que es produeix quan apareix un obstacle que impedeix assolir un objecte.
Tècniques de motivació -1Promoció a la feina, -2 Política salarial, -3 Bon ambient a la feina, -4 Valoració persona lloc de feina, -5 Contracte psicològic, -6 Clima laboral, -7 Automotivació i autoestima. - teories de procés -De procés, s’ocupen d’estudiar com es produeix la motivació.: -Finalitat de Locke: -1 Definir amb precisió i veracitat les fites que es pretenen assolir -2 Adequar-les als coneixements, les habilitats i les actituds dels treballadors -3 Procurar que els treballadors acceptin conscientment les fites. -t.de l'equitat d'Adams: -1 plantejarla teoria de l'establiment de la conducta cap a l'equitat o la justicia laboral. -t.de l'expectativa de V.Vroom: -1 la probabilitat d'obtenir un nivell determinat d'execució o rendiment. -2 la recompensa que es pot obtenir amb aquest nivell d'execució. -3 la importància que assigni a ambdues coses.


.


Teories de contingut                                                                                                   - De contingut, aquelles que posen mes interès a trobar el que motiva la persona: - Jeràrquica de Maslow: 1. Fisiològiques: Aliment, descans protecció contra elements naturals. 2. De seguretat: protecció contra possible privacions perilloses. 3. Socials: donar i rebre afecte. 4. D’estima: Confiança en un mateix. 5. Autorealització: desenvolupar les potencialitats pròpies. - Bifactorial de herzberg: 1. Higièniques: Insatisfacció i no satisfacció: Normes i procediments de gestió de la Compañía, relacions amb el supervisor, condicions de treball, sous i salaris, relacions amb iguals, vida privada, seguretat 2. Motivacionals: Satisfacció i no satisfacció: Èxit, reconeixement, treball per si mateix, responsabilitat, progrés, creixement. -t.de les necessitats de McClelland: -1 d'exit: impuls per obtenir els millors resultats, -2 d'afiliacio: Impuls per establir relacions cordials o estretes, -3 motivacio per a la competencia: impuls per aconsegir l'exelencia en el treball realitzan tasqes dalta qualitat, - 4 motivacio pel poder: Impuls per controlar els mitjans, influir en una persona i modificar situacions. La formació laboral A-conceptes i objectius : ·autorrealització, ·satisfacció laboral,·més eficacia en la feina, ·facilitat d'integració,·possibilitat de promoció,·més participació a l'empresa,·augment de retribucions . B-el pla de formació: metodologia i avaluació.                C-destinataris i continguts de la formació .

Entradas relacionadas: