Mots derivats

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
Polisèmia: Un mateix significant i dos o + significats (referents) distints.
Elisió:Tendència a la desaparició de vocals àtones.Més sovint en la variant oriental del nostre idioma.L'elisió implica l'ellaç de mots contigus.
Reducció:és el tipus d'elisió que es produeix quan les dues vocals són iguals.Suposa una reducció del nombre de síl·labes.


Sinalefa:s'anomena també diftong sintàctic, perquè en entrar en contacte les dues vocals,si una d'aquestes es i o u´àtona, farà diftong amb l'altra.
Derivació:és el proces mitjançant el qual creem paraules noves a partir d'una paraula base, que constituirà el lexema, e d'uns morfemes,els afixos,que afegirem a la paraula base.
Infixos:Morfemes de derivació,s'intercalen entre el lexema i el sufix i no acostumen a tenir valor semàntic.

Entradas relacionadas: