Mots homofons

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

 

Semàntica: És la part de la gramatica que estudia els significats. Un signe lingüistic es la relació arbitrària entre significat (forma) i significant (concepte). El signifiat denotatiu es pot considerar objectiu ej; aigua=H2O y rosa=flor. En canvi el signi. Connotatiu hi afegeix valors subjectius ej; aigua= líquid vital.., rosa= símbol destimar.Relacions semàntiques: Relacions entre mots: Antonímia: oposició de significat. Hi ha Complementària: quan lafirmació dun mot comporta la negació de laltre (viu/mort), Gradual: quan loposició entre mots entr dos significats extrems existeixen intermedis entre el significa un i el que expresa laltre (calent/tebi/fred). Relacional: Quan un mot dóna sentit i raó de ser a laltre (donar/rebre). Sinonímia: Total: Significat exactament el mateix (ase/ruc). Parcial: tenen significat semblant però amb un tret disitnt, segons el context sutilitza un o un altre (feina/lavabo). Geogràfica: geosinònims: significat el mateix en qualsevol varietat geogràfica: tarda(cat.), horabaixa (Mallorca).Amb diferenciació de registre: dos mots sinònims k pertanyen a registres diferents i són dificilment intercanviables. (pare/papa). Expressions sinònimes: Sinoníms entre expresions dins dun text. (Salvador Espriu, el poeta, lautor). Hiperonímia: mot k té un significat més general k laltre. (eina/tornavís), (seient/cadira) Hiponímia: mot k té un significat més específic que el de laltre: (vertebrat/animal), mamífer/ vertebrat) Cohiponímia: dos mots comparteixen un mateix hiperònim i suposen entre ells per 1 o diversos trets k els fan incompatibles semànticament. (cadira/tamburet/sofa-àMoble) Relacions entre sig. i forma: Polisèmia: una forma diversos significats. (banc, clau..) Homonímia: tenen un so igual, una grafia igual pero significat dif. (ric(adj)/ric(verb)). Homografia: sescriuen igual amb el mateix significat pero un so diferent. (poder (n)/ poder (verb) r no suena). Homofonia: dos mots amb significat i grafia diferent i tenen un so igual (vents/béns) Paronímia: Grafia i so semblants pero amb significats diferents (Amàlia/Amèlia/Emília).

Entradas relacionadas: