Mots homofons

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 

T-3

pg.59Una noticia es la narració d'un fet d'actualitat.Diari→Noticia periodística Les noticies narren fets reals,actuals i d'interès.

Noticia periodística (estructura)→títol,cos,subtítol,l'entrada,l'avantttítol,titolets,fotografies i gràfics.

pg.60El llenguatge periodístic es caracteritza per la claretad, s'ha d'escollir una entrada i un titular impactant ió es té cura de lacorrecció lingüística.

pg.61 L'antonímia→ és la relació d'oposició entre els significats de dues paraules que pertanyen a la mateixa categoria gramatical oposicions↓

-De complementarietat→ la negació d'un terme implica l'afirmació del seu contrari vertebrat invertebrat.

-D'inversió o reciprocitat→ l'existència d'un terme implica la d'un altre terme alhora. Marit muller.

-De agradació→es dóna entre elsextrems d'una sèrie de mots que es refereixen a diferents estadis d'una qualitat al baix

Hiperònims→ Els mots que en el seu significat inclouen el significat d'altres mots.

Hipònims→ Els mots de significat més específic inclosos en un hiperònim.

signes de puntuació

-dos punts: per introduir enumeracions,per afegir un exemple, per indicar l'inici de citacions, per exposar un tema o una qüestió.


Entradas relacionadas: