Mots homonims

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 

Mots populars i cultismes: -Els mots populars són producte de l'evolució fonètica de les paraules llatines. Aquests mots són els més habituals (parts del cos, objectes de la llar, parentius, fenòmens atmosfèrics...): ull, braç, dit, cadira, taula, germà, cosí, núvol, llamp, pluja, etc.

-Els cultismes són paraules que han estat preses tardanament d'una llengua clàssica (llatí o grec) i que no han sofert l'evolució fonètica pròpia dels mots populars. Són mots dels caps jurídic, eclesiàstic, administratiu, tècnic, científic...: vicari, laic, càtedra, examen, article, múscul, clorofil·la, biologia, radi, etc.

La vocal neutra: normes de per a l'escritura de la a i la e: Els noms i els adjectius masculins acaben en e: mestre, home... -Els noms i els adjectius femenins acaben en a: apta, dona... -Els mots que en plural acaben en vocal neutra s'escriuen amb e: homes, mestres, dones... -A l'interior de mot: ens fixem si les paraules de la mateixa família s'escriuen am a o amb e: blavós, carreró, nedar.

Els SMS; el correu electrònic; la videoconferència: -SMS: és el sistema que permet l'intercanvi de missatges en format de text, generalment amb un límit de 160 caràcters, mitjançant els telèfons mòbils i altres aparells electrònics. Ha desenvolupat un sistema d'abreviacions i emoticones. -El Correu electrònic: és un servei d'Internet a través del qual es poden enviar i rebre missatges escrits a qualsevol punt del món. El seu text pot adoptar una estructura similar a les cartes: salutació, cos, comiat.

-La videoconferència: és la reuníó en què els participants, físicament allunyats, estableixen la comunicacíó rebent i enviant les imatges i el so a través de línies de comunicació com ara Internet.

Entradas relacionadas: