Mots homonims

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 

cinema: sete art k té poc mes de cent anys.Les primeres pelicules tenien un objectiu documental.En la narrativa,llegim i en el cinema mirem i escoltem la literatura i el cinema tenen un element en comú que tots dos narren histories,pero ho fan amb llenguatge diferent.La literatura utilitza exclusivament la paraula, el cinema combina elements visuals i imatges en moviment i elements auditius.

Gran plana general:hi predomina la multitud,l`entorn o el paisatge

Pla de cojunt presenta la figura humana sencera,sola o en grup.

Pla América es veu la figura humana tallada per sota el genoll

Pla mitja presenta la figura humana de cintura cap a munt

Primer pla presenta la cara d`una persona serveix per explorar la interioritat i els sentiment del personatge

Pla de detall mostra molt de prop un detall o una part concreta del rostre del personatge

homonímia:son auells que s`escriben i es pronucien igual, pero tenen un significat diferent.Es tracta de paraules originariament distintes(en llati tenien forma i significat diferent )que han evolucionat fins a coincidir totalment en el so i la grafia.

lent(instrument optic) Lente

lent (que no va de pressa ) Lentum

homofonones son mots que coincideixen només en el so bella/vella massa/maça sopera/supera )

homografics que coincideixen nomes en la grafia sou (salari) sou (del  verb ser )

Entradas relacionadas: