Mots joquer

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 
L'entrevista és una forma d'expressió oral o escrita que consisteix en  un diàleg formal entre dues persones: l'entrevistador i l'entrevistat. Té funció d'obtenir informació sobre un tema o conèixer l'opinió, la manera de ser o de pensar d'una persona. L'entrevista informativa tracta de temes o fets concrets,Les preguntes fan referència, sobretot, a la professió de l'entrevistat i al seu coneixement sobre la matèria.L'entrevista de personalitat permet conèixer la vida i la manera de ser de la persona, les preguntes giren al voltant de la seva vida personal. Estructura d'una entrevista: Introducció o entradeta: Serveix per despertar l'interès dels oients o telespectadors. S'hi presenta l'entrevistat i s'hi explica el motiu de l'entrevista. Qüestionari: És un seguit de preguntes prèviament preparades sobre els temes de què es vol tractar amb l'entrevistat o sobre la seva personalitat.Una bona entrevista és la que se adapta las preguntes a través de las respostes. Conclusió:Serveix per tancar la entrevista amb l'entrevistat.Moment en què l'entrevistador sol acomiadar-se de la persona entrevistada i li agraeix l'oportunitat de exposar les seves opinions. Formes no personals : és construeixen sempre amb l'ajut d'una forma verbal no personal. Infinitiu , gerundi i participi.Terminacions: -ar/ -er o -re / -ir infinitiu gerundi -ant / -ent / -int participi -at / -ut / -it Perífrasis verbals: és una construcció formada per dos verbs un conjugat i l'altre en forma no personal. Pleonasme consisteix a utilitzar diversos mots queés refereixen a un mateix element. En els registres informals, en fem un ús intencionat per tal de reforçar una idea.Comodí o mot jòquer: És un mot de significat molt ampli que es pot fer servir per a tot. Hiperònims paraules de significat ampli i general que inclouen el significat d'altres mots.Hipònim mot de significat més precís.Falca o crossa lingüística: És una expressió que no té un significat espècific i que utilitzem per introduir o articular frases incabades.

Entradas relacionadas: