Mots joquer

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

NORMES LINGÜÍSTIQUES:

El verb-
(Mode)Diferencia entre lexposició dideeas(indicatiu)els desitjos o dubtes(subjuntiu)i les ordres(imperatiu) Camino-Indicatiu, Camínés-subjuntiu Camina-imperatiu si es una ordre.

Verbs Irregulars-
Present Indicatiu-Agraïm,Agraïu, Pre.Sub(Igual1)Pasa.Simp-Agraïes,Agraïen. Imper.Indi-Agraïa,Agraïes,Agraïen. Imper.Sub-Agraïssis,Agraïssin
Partí-Agraït.

Ledequació i els registres Lingüistics-
Formal/Culte-Estàdard(neutre i mitjà) Informal/Col·loquial (o familiar).Vulgar.

B/V.
B- 1r-Devant de I o R 2n-Derrera de M. 3r-Quant en una mateixa família de mots, alternen p i b.
V- 1r- Derrera de N. 2n-En terminacions, Ava-avés. 3r- En les formes del verb Haver 4rt- Quant en una mateixa família de mots, alternen U i v.(Blau, blava, seu , seva)

Formes NO personals
No verbals:
*Infinitu- Ar/er o -re/ir (canviar, témer, rebre, sentir)
*Gerundi- -Ant/ent-int (canviant, tement, perdent, sentint)
*Participi- at/ui/it (canviat, temut perdut servit)

Perífrasis verbals.
Infinitiu:
Dobligació: Haver deDinici duna acció: Començar aDe possibilitat: PoderDintencionalitat: VolerDe probabilitat: deureDe repetición: tornar a
De temporalitat:Acabar de.
Gerundi:
De continuïtat- Estar/anar/continuar.
Participi:
De conseqüència:
Quedar/restar-deixar De resultat: Tenir.

PRECISIÓ LÈXICA:
Pleonasme: Consisteix a utilitzar diversos mots que es refereixen a un mateix element (EM pregunta A MÍ)(HI vaig anar-HI tot sol)
Comodí o mot Jòquer: Significat molt ampli(Problema, tema, fer, tenir, posar)
Mot genèric: Paraules de significat ampli, inclouent significat daltres mots(Un quilo daquestra fruita- que- un quilo daquestes prunes)
Falca o crossa Lingüística- No té significat specífic, i utilitxem per introduir o articular frasses inacabades-( el fet que, dacord, oi?, doncs, a més, bè, alesmores)

Entradas relacionadas: