Mots monosilabs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 819 bytes

 

g: s.escriu devant de e,i/j: s'escriu devant a,o,u/tg: s.Escriu davante,i/tj: s'escriu  davant a,o,u/dj: s'escriu en els mots que comencen per ad-/x: s'escriu a principi de mot, darrere consonant darrere i,i u semivocal/ix: s'escriu darrere a,e,o,u/tx: s'escriu a interior de mot, sempre entre vocals


pecuniari: valor economic/bocí: fragments trencats dúna peça/garbellament: destina a separar materials segons la seva agrandaria/ sedàs: estri destinat a separar materials segons la seva agrandaria./vàndal: persona que fa actes greus/ amatent: persona atenta/ 

Entradas relacionadas: