Moviment literari de Ramón llull

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 

Els orígens de la llengua catalana:Es va originar en el llati vulgari en diverses llengües romàniques. Els Primers textos del s.X iXI una compilació de lleis (Llibre del judicis) i un recull de dermons (homilies d'Organya)

La Litetura medieval: els poetes catalans van cultivar el model líric dels trobadors en la llengua que li era pròpia, l'occità, i no se'n van emancipar del tot fins al s.XV

La prosa: la prosa religiosa i moral.Ramon Llul va posar les bases del català literari i sorprèn els estudiosos per la maduresa de la seva prova.  Francesc Eiximenis i Sant Vicent ferrer Amb plantejaments molt diversos van divulgar de la doctrina i la moral cristianes.

- La narrativa històrica. prenen el nom de obres Histogràfiques  que compilen els fets antics, però en realitat són un relat literari d'alló viscut personalment o referit per testimonis orals o escrits prepers als fets. (els reis Jaume I i Pere el Cerimoniós, Bernat Desclot i Ramon Muntaner) era defensar la política dels reis catalans.

-La narrativa moral i filosòfica. L'autor més conegut es Bernat Metge. va reflexionar sobre debats classics de la medieval.

- La novel-la Cavalleresca. En aquest gènere son novel-les que van superar la tradició fantàstica dels temes derivats de la cort del rei Artur i van aportar un plantejament narratiu versemblant i en gran part realista desde el punt de vista psicològic i historic. obra Tirant Lo Blant de Joanot Martorell.

La poesia:

Sigle: XII-XIII Hi va haver trabadors catalans que escrivien en llengua occitana.

Sigle XIV i princi del XV:  L'època clàssica de la lírica trobadoresca occitana, els poetes catalans van continuar vinculats a aquest plantejament poètic.

Segle XV. Ausias Marc: va produir un apoesia molt original, centrada en la idea del sofriment espiritual que produeix l'amor.

Entradas relacionadas: